Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 12.12.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6183
Σύμφωνα με την ετήσια έρέννα οιστουγεννιάτικων Αγ00ών
PayPal: «Αγχωμένοι» με τις χώστουγεννιάτικες αγορές
Σύμφωνα με την ετήσια έ θεση Paying Taxes της PwC
αι της Παγκόσμιας ΤΟάπεζας
Πος μπ00εί να μειωθει το κόστος φ00040 1)της συμμ00φωσης
Οι εξελιγμένες δινατότητες των φορολογικών λογι- Ι Επανε ινείο
σμικών, των συστημάτων αναφορών σε πραγματικό διαγωνισμός για
χρόνο και των Data analytics μεταλλάσσουν τις
δυνατότητες της φορολογικής διοίκησης, τονίζει η
την αξιοποίηση
του ενια
Ιαματικής
Πηγής
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Paying Taxes
της PwC και της Παγκόσμιας Τράπεζας για
το 2019, οι φορολογικές αρχές θα μπορούσαν
να αξιοποιήσουν πολύ πέρισσότερο τις
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, με στόχο
τη μείωση του κόστους που προκύπτει απο τη
φορολογική συμμόρφωση των φορολογούμεΚύθνου
1 ην εχ νεου ενα
05η της δι
Στην ΑΝΕΚ LINES
η Ημερίδα «Επιλέγω Ναν.
νιστικής διαδικασίας για το
ακίνητο «Ξενία
του ξενοδοχειακού συγχ0οτή
ματος στην Κύθνο αποφάσισε
Κύθνου» και
λοιπ(1)ν
εγκαταστασεων
το διοικητικό συμβούλιο του
TAIIIEA
Το ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο της
0TQατηγικης του για την αναειξη και αξιοποίηση των ακινήτων που διαθέτει πλησίον
ιαματικ(ον πηγων, επιοιωκει
να προσελκύσει προσελχυση
νέες επενδύσεις στον κλάδο
του real estate, αναβαθμίζονIANEK LINES
Intralot. Αχνοώθηκε
0 0ιαγωνισμος
Στο Συνεδριακό Κέντρο της ΑΝΕΚ ΑΝΕΚ-2.46%
LINES η νέα γενιά ταν, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτι
«ταξίδεψε» για δεύτερη χρονιά στην γνώση της ναυτιλίας
ργάνωσε το περιοδικό «Ναυτικά Χρονικά» και η εκπαι
δευτική πρωτοβουλία «Isalos.Net»
για το αθλητικο στοιχημα
είν νητα τα τιαματια(την αναν
Στην ακύρωση του διαγωνι- τονοχική Turkcell χαι με
σμού για την δεκαετή σύμβα- 45% η Intralot ΙΝΛΟΤ
ση αθλητικού στοιχήματος 0,99%. Η διοίκηση του
ειναι σημαντι για την ανα
πτυξη τόσο της τοπικής κοιve)νιας, οσο και του ιαματικου
τουυσμου που παγκοσ μ1eg
αρμόδιου τουρκικού οργανι
ατοποιήθηκε την Δευτέρα 10
Δεκεμβρίου, με στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχον
τες για τα ζητήματα της σύγχρονης ναυτιλίας ΤΕριελάμ
Το ακίνητο «Ξενία και Ιαματι
χή Πηγή Κύθνου» αφοοά σε
οικόπεδο έκτασης 7.018,40
τ.μ. με Χτ1Q1αχες εγκα
σεις του ξενοδοχειακού συγχρ
()τήματος Ξενία Κύθνου, οι
τεθεί μόνο μία ποοσφορά, κειται να επαναπροκηρύξει
από την κοινοπραξία της το διαγωνισμό μέσα στους
επόμενους μήνες. Συ
ται πως η Inteltek
ο πρώτο μπάρκο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φερε Ντι
δες αξιωματικοί Ε.Ν. ncu
-Ο αξιωματικός του μέλλοντος: Οι αυριανές πο°κλήσεις
της γέφυρας και του μηχανοστασίου
γωνισμός για την δεκαετή συνεχίσει να διαχειρίζεται
ματος στην Τουρκία επειδή της ετήσιας παράτασης της
σφορά, από την 1
ητικού
Troop
κατατε(JE μονο μια
ημιτελές κτίριο για υδ00εQuία συμμετ
με 55%