Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ξεκίνησε το πρόγραμμα επιβράβευσης συνέπειας του ΤΤ
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5373 Τετάρτη!2.12.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΕΛΣΤΑΤ:
>>> Τελ.
η υπουργικη
απόφαση
για στεγαστική
Ανοδος 28,3% στο τζίρο των ταξιδιωτικών
πρακτορείων το Q3
Βράβευση ψηφιακής πλατφόρμας
Signal Ocean
Ο ένστάσεις στο πλαίσιο
θεσμοθέτησης του νομοθετικού
πλαισίου για τη
λήγησαν από
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης
Ιουλίου 2018, στις περιοχές Paq
υτεγράφη και εστάλη στο Εθνικό
Εφημερίδας της
Κυβέρνησης η υπουργική Απόφαση που αφορά στις προθεσμίες
χαι διαδικασίες χορήγησης της
Υπουργείο Υποδομών και Μετακαθώς και για ανακατασση χαι επισχετη των πΛηγεντων
Σύμφωνα με την αναχοινα)ση του
P7είου, μεν
άρθρου 25 του ν.4579/2018 (Α'
201) καθορίστηκαν περιορισμοί | Σταϊκούρα
δόμησης με
κασία
κατάρτισης του Ειδικού αοχού
Σχεδίου της περιοχής Μάτι, τη
διαμόρμαοη του ανθοοτογενούς
η πληρωμή των
ληξιπρόθεσμων του Δημοσίου
ποοπασια
η διατύπωση κινήτρων για την
οικιστιχουν περιοχων, την απομάκρυνση κτηρίων εντός πε
κή νομοθεσία, την απομάκρυνση
περιοχής ρέματος, τη διασφάλιση
βελτίωσης του
της επιτάχυνσης των διαδικασιών
Ο Τομεάρχης Ουχονομιχών της
Néac Δημοκρατίας, βουλευτής
Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Στακουρας éxανε την ακόλουθη
ηυοση:
υπο- οοολ γηση των πολιτών
Πράκειται για συνειδητή πολιτι
κή επιλογή, οικονομικά αναποτελεσματικη και κοινονικά
11ώς υποδέχεται η αγορά το σχέδιο νόμου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Οι θετικές αντιδράσεις, οι καταγγελιες για «ε λίπη μετα αση» και οι π οτασεις βελτιωσης
που κατέθεσε ο Πανελλήνιος Σύμβουλος Ασφαλιστικών
οοιχου οιχτ νου
χρήση |
των Τμήματο του παρα
από το Ειδ χό χω οικό Σχέδ40 ως
του διχτύου κυκλοφορίας πεζών,
θα υποδειχνι ονται
δίοδοι προς το θ
«Με ευθύνη της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛΜαι παρd τις αλλαγη οικονομικής πολιτικής.
περι του αντιθετου δεσμεύσεις
της, η πλήρης εξόφληση των Δημοκρατίας θα υλοποιήσει ένα
ληξιπρόθεσμο)ν οφειλών του συνεκτικό σχέδιο με βασικούς
Δημοσίου πρς τους ιδιώτες άξονες τη συνολική μείωση 400πα αμένει όνειρο
νυχτός
Είναι ποοφανές ότι απαιτείται
χώρίς να εμποδίζεταιη απο ατα
Θετιο
λεσε σε γενικε
σχεοιο νομου για την ασΤαλιστική διαμεσολάβηση, με
το οποίο η Ελλάδα έρχεται
να προσαρμόσει το θεσμικό
της πλαίσιο στη σχετική Κοιεντυπωσεις προχα
τευσέ t τα ouq 00ytt tv
σταση των πληγέντων κτηρίων
χαι η χορήγηση στεγαστικής
Η επόμενη Κυβέρνηση της Νέας
ς γραμμές το πελατων μεσα απο επαρκή
πληροφόρηση χαι διαφά
νεια, ανεξάρτητα από το
δίκτυο μέσο του οποίου προσεγγιζε ται προκε ένου να
συνάψει
πεται:
θεονης
αναστολή έκδοσης οικοδομ κών αδειών και η απαγόρευση
εργασιον δόμησης σε κρίσιμες
για τον απρόσχοπτο σχεδιασμό
του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου
ολογικων συντελεστον και ασ αλιστικών εισφορών για όλους
τους πολίτες, την υλοποίηση διαΥπενθυμίζεται ότι αυτές θα ρθεωτιχάν αλλαγών και την νοτική Οδηγία (IDI), συμβόλαιο. Επίσης, επιεπρεπε να είχαν μηδενιστεί στις ενίσχυση της ρευστότητας της Insurance Distribution oxecu
20 Αυγούστου. Και σήμερά οικονομίας, που θα στοχε
ανέρχονται στα 2,6 δισ. ευρω,
σταθερές το τελευταίο χρονικό
Directive)
Η δημιουργία χινητρων για την
άμεση διάνοιξη οδών, του χαθοστην υψηλή και διατηρήσιμη
ανάπτυξη, τη δημιουργία πολγωνισμού μεταξύ εταιρειών
και δικτυον, με τελικό στόχο
Στόχος της Κοινοτικής την καλύτερη εξυπηρέτηση
Οδηγίας είναι να προστα- τον ασφαλισμένων
00α αλούς | διάστημα.
και χαλά αμειβόμενων
θεσεων
ενίσχυση
οχορηση άμεσα των κτηρίο που
Η δε αποπληρωμή τους βασι eτης
nowovo
ι αποκλειστικά, πλέον, στην συνοχής»
χαταστραφεί,