Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕ ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
'οξύνει
με σχεοιο
τού Μανώλη Κοττάκη
xeex τό ένδιαφέρον τών μέσων ένημέρωσης
Αλβανοο, όποιος κατηγορείται γιά τήν δοΣελήνη 6 ήμερών! Ανατολή ήΝο
731 -Δύο
Tetur 12de u
tot 2018
Ap Ομ Φόλ 41227 rete142 viTun 1,50
Ο Τσίπους έ βιάζει τις ΗΠΑ
για τις αταθέσεις τής Novartis
λοφονία της φοτήτίας στήν Ρόδο ίυλοδοΟζο ν καί έργάζονται στην Ελλάδα, άν καί άη6
τό αστυνομικό δελτίο πρ06κυπτε χωρίς quaΑπειλεί μέ βέτο τά Σκόπια καί μέ μή χύρωση τών Πρεσπών
TOea στούς Βουλιαράτες."Ελληνες καί Αλβα.
λευση εσόδων από τήν κοινή τους5pa0η Αλλο
τήν Χυμ0evia ttivTpcarem
Τό φωτογραφήθηκαν μετά τό Τέρας Της énalνος τό βαρύ
ολιτικό coreog
Stein
au poucesoσει tot 60m at Χ Πολάκη ae
vo: .ESeliocchoom tcechtus.
xcir1σε trivdvrttapaf.εση στην
τέλη φιβρουαρίου.
τησε την Κύπρο στήν Eurovision.
cta τηννήουση της
ά uestri;
2 μερικαν σίάδυ.uroovva«teλονότι τά npay ματα είναι Υενικώς ήσυχα μετά
γιά τήν Novartis, καί,
Ο Ράμα κλέβει
την περιουσία Έλλήνων
Επέκταση Τουρκίας
L-στά ΒαλκάνιαBETIA
Η ΤΟΥΡΚΙΑ υπό τόν Πρωλυπουργό καί ήδη Προματα στήν Χειμάρρα |CA|1111|ΕΣΤΙΑ
καθηγητής Αχμέτ Νταβούτογλου, mou &STLdestb | ΤΟ ΚΑΘΕ
τητα», Αθήνα 2010, σελ. 200. 407) ώς ης -ol
Boulvapia, Ελλάδα. Μοκεδονία. Σανϋ, Koo.
σημαντικά στοιχεία της βαλκανιης πολιτικής
χατς, Βοσνία, Σαντέάκ. Κοοουφοπέδιο. Αλβα.
via, Ma cebovia, KirptaL Βουλαρίας. Δυτική
Θράκη, καταλήγεί στην Ανατολική Θράκη και
Ποσα χροοοταμ
μέΖΟ το 2041
πρώτη δεκαετία TOO 21
σύμφωνα ué
δισ 1pn171% Anto20176b&peo e
x®ςτόβρά έναν ντελιτώ στην χριστο r
ΠΕΝΝΕ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Αξίζει νά διαβάσετε
«Εύράστες διάφορες»
Μεγάλα λόγια, μικοά άτοτελέσματα