Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου35.902 . Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2013 wwwthamosnewsgr
MANAM
ETOS 1190 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Tun 1 aupu
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΚΟΝΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Η παρφατικότητα
ξεκίνησε
την προεκλογική
διαμάχη
Τατούλης για Νίκα; «Πολιτικά
είναι διπολική προσωπικότητα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Εξι ακόμα
υποψηφιοι στο
Ψηφοδέλτιο Νίκα
ΟΛΟ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΗ γνεται καθη
μερνά η αμοίπλευρη επίθεση ανά
μεσα σε Π. Τατούλη και Π. Νίκα για
Περμρέρεια Πελοποννήσου. Και
γενικά κάποες αιχυες, αλλά ανέμενε
τις σχετικές ερωτήσεις για το συνυπο
ψήφιό του, προειμένου να εξαπολύ
σει νέα επίθεση Τον χαρακτήρισε, λοι
πόν, πολιτικά διπολκή προσωπικό
τητα, καθώς άλλαλεειτη μαστομήκαι
άλλα την άλλη.
καθώς φαίνεται ο ι επιθέσεις θασυνε
Χισθούν, με όποον κίνδυνο ενέχει αυτό
γιαχτυπήματα ακόμα και κάτω από
τη ζώνη
μπορεί χθες, στην έκτακτη συν
ATEbank
νευξηΤύπου πουπαραχώρησε στην
Τρίπολη ο περιφερειάρχης
Πέτρος Τατούλης, να
μην έκανε στην αρχική
του τοποθέτηση καμία
cnop0ράσοόνοματου
κ. Νίκο, aprNo τας μόνο
σελ. 5
ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
-TTIVM
5MEAEE ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Αναβλήθηκε ηδικη |
για την umb αίρεση
των 8 εκατ. € am
0QLOTHe0ποίηση των διαδικασιών
Χτηματογράφηση
ις στην Καλαμάτα
το διαδικ ο vorer nos sa Y al qui
ΑΤΕ Κυπαρισσας
Hoend songmo
odw1ς και η Καλαμάκι. Eti0ης την oplontai Hatop ίτου Δημοσίου αναμέma, αλλά
αγροτικες Εκταΐσεις που δε δηλώ9ηκαν στο Κτηματ λόγιο.
ΕΑΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πολύ μεναλύτερο
το πρόβλημα από
τοδάκο στΙΜοσσηνη
Οριστική διαγραφή οχημάτων
Καταληκτική ημερομηνία 20/12/2018
ανακύκλωση i
μεσσηνιας
ΑΝΟ ΕΝΑ ΝΕΡΟ
500 AYPA
ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ
TIME ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ 7PGOOPE ΜΑΣ
Deivery 2721090560 KAWATA KMSA 12
Καλές noptéd
ΚΤΕΟ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ !
EXPRESSo
SNACE CAFE
100% Einnv1ΚΛ
FOOD DESIRE
elvery:
27210 96628
27213 00111
ιρεία
27210-66055
23 SQUARE
DELIVERY: 27220.22522 ΜΕΣΣΗΝΗ
69g7577500
Το 1ο ΚΤΕΟ στη
εοσ ηνία nou μείωσε γ1GY1μές
οτοριώ κέντρο Καλαμάτας