Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
υπηρετούμε
με εντιμότητα
τη δημοσιοΥραφια
στο ν. Κιλκίς |
is.gr
ΧΡΟΝΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
ΤΟΥ ΚΙΑ ΤΣ
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018-έτος 19ο-αρ. φύλλου 4768-0,50 ευρώ
Οδϊκοί άξονες ν. Κιλκίς
Πανετοιμος δρόμος της εισόδου Κιλκίς
Νέα καθυστέρηση στο "Σάντα-Ασσηρος
Δεν πρέπει να επιτραπεί χαμα
έρηση στον άξονα
η Kath,στ
Νέας Σάντας. Ασσήρου
Εκκληση-T
σχληση του
βουλευτή Γ. Γεωργαντά πος
τους φοΟΕίς
του ν. Κιλκίς
και το Δήμο
Εγκαί-ια του δρόμου από τον Περιφερειάρχη
Κεντοο ής Μακεδονίας Απόστολο Τςιτζϊκώστα,
την Τετάατη 19 Δεκεμβρίου, στις 12:30 το μεσημέρι .
σελίδα 3
Μια ακόμη διάκοσή
για τη DOPPLER!
σελίδα 3
A greek
Παιονία Ένα βήμα
exports
awards
s 2018
το έργο της νδοοδότησης
από το Πάνω
Για τις εξαγωγικές της επιδόσεις τα τελευταία χρόνια
σελίδα 5
σελίδα 7
Καθολική αναγνώριση της πρόσφοράς χαί του έργου τον Παύλου Πασσαλίδη
Σελ. 6