Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Φ
ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑ ΕΑΝΑΤΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
τησία l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620. Ap. φύλλου 17.41 3 . Τιμή 0,60€. Τετάρτη 12Δεκεμβρίου 2018
Γραφεία Φ. Τζα έλλα 11-IQANNINA 453 33 . Τηλ. Κέντρο 265 10 25.677, 33.791 . Fax: 25510 30.350 . http://
w proino logos gr . email i fo
proi oslogos gr
Αφού η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων αδυνατεί να τα ολοκληρώσει
ΘΩΜΑΣΜΠΕΓΚΑΣ α ρΤσαμεε αιρετικόπρογραμμαπαρεμάσεων!
ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ Περισσεύουν τα λόγια αι τα οάματα..
Αν δεν γίνουν προσλήψεις, οι σωροί σκουπιδιών επιστρέφουν!
Με τους
ειραματισμ
ούς του ΥΠΟ
υργείου Υγείας
Κίνδυνος να τιναχθει στον αέρα
ο θεσμός του «οικογενειακού γιατρού»
Οι παθολόγοι, συμβεβλημένοι ή μη, θα συνεχίσουν να συνταγογραφούν
και να παραπέμπουν για εξετάσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας
ΤΟ 2019,
P ΝΔ.: Πρόχειρο και ανεφάρμοστο το μέτρο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
, έναν θεσμό που από 1η Ιαστήοξε μάλιστα πώς η
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
η Δημοτική Αρχή Θ. Μπέγκα με ΤΟ Τελευταίο πρόγραμμα
έργων της θητείας της, αλλά αποδομήθηκε από
Τον Ν. Γκόντα και mv Arm0λίτευση
πρόΥραμμα παρεμβάσειον σε κά.
:μορφή για όλους! Πολλοί Είναι
TTI0άσιόδοξος, για Την θώς
Έκλεψαν εικόνες | |
Φροσύνη Σουλίου
βέβοοος για την
Επο εκλογη Της Δημοτικής ApXPS' Εγοντας πως το προγραμμα που 4rpp°τηκε θα είνακαι το
πρατο από τα ΤΕΟσερα που θα
TTpoYp -moE1 για την επόμενη
onuonon περιοοο.
: irouwsyypayci στο σύσΤημα, eVW
: μιγάλη είναι καιη alpoe μαγιοατη ηση Του προγράμμα ο
Ανεξάρτητα
Της-11η σεΑ
λεσμα Ο ΤΟλυδιαφημισμένοςθε.
Μεταρρυθμιστικό φιάσκο» χαρακτηρί(a Τον θεσμό
Του οικογενειακού γιατρού η Ν.Δ., με αφορμή και την
αναστάτωση που έχεϊ Τροκληθεί στους πολίτες, oa omoio
ίαση των Ανθ
άτων and την
Με το «ετσι-θελω» ο Ένπ Ραμα αρπαζει
. Μο ακόμη επθεση ερ ο
crypop αλ στην Χειρο.
16.41 0 στρέμματα Ελλήνων στη Χειμάρα
σμός ης Κυβέρνησης στην πράξη
Μηνά στη Φρονη Σουλίοθε
Να ανακληθεί η απόφαση Λου δεν συνάδει με τις ευρε ΤαΒας φιλοδοξίες της
Ειδικος α και το οικόδώ
>Ν.Δ.: HTTo
mKK0 τευνασμου απο
poduwa Τον Α
ανό Πρωθυπουργό
:Ευση lap νΕΟΠΥΥ κά
να ανελέητο εκφοβισμό πιν πολι:
στημα από 11-11-2018 έως 09-12από ανασφάλιστη είσοδο στην ΕΚπλο δύο εκόνες.
ν καλά-καλά στεγνώσει
με τον Υφυπουργό Τ.Πατροπουλο
Λόγου» για ΤΚ μεθοδεύσεις Τυν σαν βόμβα» η αποκά
ΑΑΒανων στο προσκήνο, αλλά Augq ό" με απόφαση
Στη «Φρόντζου Πολιτεία» ο πρώτος
σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών ΙΚΑ
, περνάει παροΜε εθνικ0UC Kal KONOTIKOUC TTODOUC
: μοραςστηρνδιοκτησια
η διάσωση
νΤι περιλαμβάνει η πρώταση που χατέθεσε η ΠΟΜΙΑΑ
που οι σχέσις Των δύο X -:
TV εφαρμογή ενός δεκαΕΈτοιμη η Μονάδα Επεξεργασίας
: un amo mmo δράμα:Προστασίας του πύθυνση
Απορριμμάτων της Ηπείρου!
> TATI ANA KAOTANNH: Στοίχημα niu η σ
ρίων και Μνημείον, μέλος της ηοσ.ε toterianIS
: λον ος, δε μπορεί παρά
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
προς αυτή την κατεύθυνση
: γίνονται σήμερα και στη
καθώς κερδίζουν δαpώς έδαφος
τα αχήματα που, avi υν κλασικών
«Ημερα Ayannc και Προσφοράς
onuEpa ano τον ΟΚΠΑΠΑ
μας είναι αναγκαία για λόγους
κικές μορφές ενέργειας για να KNqΤακτική-linot. :
ρι, Την ευθύνη για την
ΑΠΟΨΕΙΣ
ppE άρχης Trnava Καλογιάννη.
Το δεν έχει δοθεί ακόμη, ωστόσο,
Axp.βής ημερομηνία για κάπ TEδιαπιστώθηκε
-11η σελ.
ΓΝΩΜΕΣ
ν νωρστικοτην ιστορίνα
Μια μεγάλη πληγη."
Δώστε τώρα το διαίωμα
> Του ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΪΝΗ,
do. Μοριακής Βιολογίας Πανεπ. Ιυαννίνυν
ψήφου στους ομογενείς! :
> Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ.
ουμανικήςαυτοτρουράλουμε στη Μακεδονία επί
αυτοκρατορίας ζούσε ένα
φε ότι «για τους εξ Ηπείρου καταγόμενους μια
"σμιου Σ
Με την εθνική αφύπνιση των
oup ria Εθνιών κρατών στις παρυ ές της αυτοκρατορίας, οι πληθυΡωτών ευεργετών», παίρνοντας αφορμή από τα
όσα το Υπουργείο Οικονομικών «μαστορεύει» με το Ζάππειο Κληευρωπαϊκά της Τή ατα (Μακεδονία και Θράκη), σε αυτά τα ημήματα
δηλαδή που διαιδικούσαν τα νΕΟδημιουργηθέντα κράτη, αυτοί οι πληθυσμοί έπρεπε να τοποθετηΒούν. Ολοι κατοκού τες Την-nou.
κοτοκούμε εδώ στην ΕύαΓια μας όμως τους Ηπειρώτες που
δρο Ηπειρο», ζούμε Το δράμα της και υφοστάμεδα Τις συνέπειές Του,
ηπιο μεγάλη πληγή έχει να κάνει με Τα Κληροδοτήματα- σελ
Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής

Τελευταία νέα από την εφημερίδα