Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Για Την ανάγκη υποστήριξης Της νέ.
ος γενιάς εταιρειών, εστίασε ο πρόεδρος του ΧΑ Γιώργος Χαντζηνικολάου, επισημαίνοντας Την ανάγκη
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Τη στρατηγική ανάπτυξης Του οματικού-Βερμαλιστικού Τουρσμού τα επόμενα χρόνια στην Ελάδα, παρουσίασε η υπ. Τουρ
σμού Έλενα Κου τουρά,
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Στο μακροβκότερο Πρόγραμμα
ΕΤαιρικής Κονωνικής Ευθυνης
τη Μεγάλη ΣΤΥμη για την Παδείο» εστίασε ο πρόεδρος της
Eurobank N. Καραμούζης
πρόσβασης στις κεφαλαιαγορέα4
.Σελ.5
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 . Αριθμός φύλλου 925 . 0,50 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΦΕΡΝΕΙ ΝΕΑΟΥΕΛΛΑΣΤΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παγκόσμια αναστάτωση
λανθασμένες πολιτικές
Μη ρεαλιστικός
προϋπολογισμός
Η παροχολογία
καταστρεφει
Η εκλονολογία μας φέρνει
στην άκρη του γκρεμού;"
#ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΟ MEANON
#EEEATMENH ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Για την αηοφασιστικότητά των εται
ριων που βραβεύονται, αντιμετωπί
ζοντας αηστελεσματικά τις δυσκολίες , αναφέρθηκε ο πρόεδρος της
Λέσχης Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Ευρπίδης, επισημαίνοντας όμως πως την ίδια στιγμή σχε.
διάζουν το μέλλον τους.
οεκνήσαμε το 2007, όταν η αμερικανική εταιρεία εξόηλοε τον τό
τε καινούργιο στόλο», δήλωσε ο
Πρόεδρος της Aegean Ευτύχιος
Βουλάκης, εκφραζοντας την ικονοποίηση του για την εξέλιξη της
συνεργασίας με την Pratt &
Με σημαντικές απώλειες
και αδύναμο τζίρο
. Σελ.9
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μλιοντας για Το όραμα του κατά την
αναληνη των ηνίων της Λούξ ο αντι.
Πρόεδρος και επιεφαλής των Εξοων Πλάτων Μαρλαφέκας, ενθάρυνε τα μελλοντικά στελέχη moλήσεων, να ακολουθήσουν το δικό
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Για τη συνεισφορά της Αθηναϊκής Zu
Βοποίας στη στήριξη της ελληνικής
οικονομίας και KONUMac, αναφερθη
κε ο διευθύνων σύμβουλος της εται.
ρίας Αλέξανδρος Δανιηλίδης, ενω με
όχημα την μπύρα Aupa, ξεκινά εξα-τους επαγγελματικό ταξίδι.
Υωγές στις ΗΠΑ.
Σελ 11
. Σελ. 9
Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr