Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Οσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΕ ΙΡΊΟΥ 2018 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1327 ΕΤΟΣ 25ον ΤΗΛ.. 26S10 22044 . FAX: 26S 10 79437
ΤΜΗ ΦΥΜΟΥ: 0,00 mPR e.mail: [email protected]
Αναλυτικοί πίνακες μετά την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου-μαμούθ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟ!ΧΑΝΟΥΝ
Μόνο 20% ο φόρος στα αναδρομικά πανεπιστημιακών, δικαστ κών, στρατιωτικών και νοσοκομειακων ιατρών Στις καλένδες και τυπικά οι περικοπές
Αυξήσεις (σταδιακά) για 500.000 άτομα, πλήγμα για τους «νέους» απόμαχους
Τέλος και τυηκά στο άνχος nou έζησαν οι μους Κατρούγκαλου και Αχουόγλου(v. 4387/16 κών δηλα σεων anό τους συζύγους.
συντο ου οι βο α το νομοσχεδο του υπου- και 4497 17). napauna ξεκαθαρι ουν σημαν. Από την rpo τη avou r tuvenrtto ocur nou
γείου Εργασίας, το onoio κατατέθηκε χθες στη τικά φορολογικά ζητηματα, με την ενεργοοί- έχει η κατάργηση του μέτρου προκύπτει ότι
Βουλή ακυρώνοντας οριστικα την περυ on ron, μετα μαλλων απότο cro με οχρο του un xun οοτε ο καλι ο ο ο δι
των συντάξεων για το 2019, με βάση τους νό- μέτρου της υποβολής ξεχωριστών φορολογι, νο-κου"Χαμένο ου ταξιουχοι usa "o A 22
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Προεκλογικός προϋπολογισμός μουράζοντας
παροχές και unoaxé°εις-Χωρίς nepixonés
στις συντάξεις αλλά με μεγάλο Ψαλίδι στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Ο χαλύτεοος συμμαχος των Ελλήνων
είναι η αλήθεια-ΧΙαιτήν την είτε oZarq
Η ΕΛΛΑΔΑ «ΑΙΧΜ
Στις κάλπες με
συνταγή «δώσ' τα όλα» !
ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
το οχλήσεις για το ουαδονικάχές
Τα έργα
Πουθα
| μέχρι το 2021
προκλήσεις για τα μαχεδονοά
δονικά» στη Β6etio Ελλάδα χαι
αλήθεια, αντή
κής ο λαός,ράνη.
λουπονς τμήμα
Apapouv cx°τομμύρια aro τους πόρους nou
δικαιούντα-Οι δηαρχοι απαντούν: Έως εδώ
Στοαπόσπασμαηύπαρξητώνδήμων ler.iador o
ma man mahu
estgewg της χώρας, με τονς
Φώτης
τής της Ελλάδας