Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Νέοι καιροί:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
αριθμός φύλλου 1699
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ιδιοκτητης εκδο ης διευθυνης ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΣΣΑΣ Δημαρχιας 13 Τηλ & Fax 2332025918 Kv. 6976700741 Email neike nau g mail.com. Συνδρομη 20 ευρω Εταιρειες-ΝΠ 80 ευρ
ΕΚΤυπωση Τυπογραφειο Γρηγορ δη
Κατατέθηκε η πρόταση
χτού Κεντρου Εμπορίου
Υπογράφηκε η σύμβαση για τη λειτουργία Του Χον. Κέντρου
AvoiΑγώνας δρόμου να ξεκινήσει εγκαιρα η λεπουργία του. Παράπονα για τη μεγάλη καθυστερηση του διαγωνισμού
"Naoussa Open Mall"
Υπογράφτηκε το πρωίτηςΔευτέρας η σύμβαση με τον
ιδιωτη επενδυτη Δημητρο Παπακωνσταντ ου για την
επάμηνη λειτουργια του Χονο ρομικού κεν pouTuw35 Πηγαδων Ηδη άρχισε η ουτήρηση τυν εγκαα
στασε ν ωστε να ενα έτομο το χναλειτουργησει
σύντομα.
Ο δήμαρχος σε δηλώσεις του κάνει λόγο πάλι για
"Κασσάνδρες που διαμεύστηκαν για ακόμη μία φορα
«Επενδυτής και βρέθηκε και υπέγρα με παρόλα όσα
αωρούνταν ανεύθυνα και ως ευσεβείς πόθοι τις προηγούμενες μέρες από τους γνωστούς κύκλους της πα
θογένειας και τηςπαρακμής Σε Νγες μόνο μέρεςτοχονο ρομικό μας θα ε ναι έτοιμο και σε πολύ καλή κατα
σταση για Την περ δοτυνγιορτυν και γενικάγια την α
περ οδο» δήλωσε μετάτην υπογραφή της σύμβασης
Ωστοσο αθρωποι το βου ού και Της Χονδρομαςεφράουν και πάλι τη δυσφορία του γιατί και φέτοςοδαγων σμός έγνε με μεγάλη καθυστέρηση με συνέπεια να
τρέχει τελευταία ώρα ο επενδυτης να προβανει στην
αναγκαία συν ρηση ώστε να μπορέσει να λεπουργ
σει το χιονοδρομικό κέντρο πρν γιορτές.
Ησύμβασηπου υποσηκε α οραταλκοτ και τα ανα
υκιρα με τα καταστήματα εδώ
ρο μετατρο οπ α Το ενοδοχε ο βρο ετα δυσ ς
ανενεργό σεπληκη η Ηδηπουςκοο αε
βα ειστα άδιαγ ανα απο σετοχ Μκαι τηνομοοφατο το ου. Την Κυ υπηρ εκσοπ μμραλοσα καθώςκαιτοχώ
Κατατάθηκε την περασμενη ε δο
μαδα η προταση του Δημου Ναουους και του Εμπορικού Συλλόγου
γιατην αναπτ ηΑνοικτου Κεν
τρου Εμπορίου. Πρόκειται για προταση για χρηματοδοτηση από το
ΕΣΠΑ ύφους 1.750.000 ευρο. Η
προταση έτυχε αποδοχής από το
συντριπτικό ποσοστό των μελών
του εμπορικού κόσμου της Νάουσας και περιλαμβάνει παρεμβάσεις
έργων υποδομής στην κατεύθυνση
και της πρόωρηςχοόπαυσης. Ωστόσο πολλά προβλημα α υπήΑΤν κατά την σηλύ ωτηςκοάστ
σηςσεπο λάσημείατουδρόμου. Ενα μενα οτημα ε κοα Εναέχετεράσ εςΝοο εςμεσ ο λεσμα στς
Τοκητα να υποστούν σο αρές
τας και της
σης του εμπορικου μας κεντρου με
της ayo_
ράς της
«Κάναμε έναν άρτιο σχεδιασμό για
να αΑαζουμε τα παντα προς το καστο
ποδ μές έχρ ψιχ λ γία Ε
ΣΤ οςηπληρωμητης οικονομικής ενισ υσηςτοαμεσωςπρ σε εςδιάστημα. Ποιεςποικιλίεςθαα
ημιω ουν
συνδυασμό με τις εγκεκριμένες
μας στο
M owdemmms οικονομικενουση) όπωςπέρυσι θα γίνει η πληρωμή
τον απο μασε νσταρο ακινα νε
κταρινα και συμπιρηνα λογω των
σεων και θα συν τα ουν συ κεντροτιές καταστίσεςτονδικαιου ωνμελονμετηνευ υνητηςορ νσης Οι
συνεταιρισμοι στις καταστασεις θα
συμπεριλάβουν μόνοΕΧΕίνα τα aypoα οτε αα σεουνεταιρισμο εται
ρυα συνεταιριστική ένωση της δικής
τας επι οΥης προσκομ ονταςα)την
δη ωση του ΣΑΕ 2018 β υπευθυνη
&Moon uro ey ατςοοίας6 προμηθευοντι μόνο από τους υνεταιριστικους φορείς και την οποία αφού
ouru r 0000 αεπ apovouvya το
Ελπίζουμε το
ναπροκριθει και να καταφερουμε
όλοι μαζί να κάνουμε θεαματικα
βήματα εμπρός για την αγορά
μας τονισε μετα την ελικη υπογραφή ο δήμαρχος Νίκος Κουτσο
γιαννης, ειχαριστωντας το δ σ
και τα μέλη του Εμπορικού Συλλογου για τη συνεργασία και την
προσπάθεια που κατε αλαν. «Euχαριστούμε τον δήμαρχο που μας
ενεπνευσε το όραμα και επιδεικνυει συνε ές ενδιαερον για την
αγορά μας. Ειχης εργο ειναι να
ενταχθεί η προτασή μας, που θα
είναι μια νεα αρχή για τον εμπορι
κο κόσμο» δήλωσε ο πρόεδρος
του μπορικού Συλλογου Άγγε ος
καλοκαιρού2018.
Γοεται r oorlaaamo το υπουρ ε ο α ατον με υν τους που είναιδιΑγροτικης Ανατυ ης η πληρωμη να λα μένα στο ΟΣΑΕως παραγωγικά και
Y VE 4ετος πουναρτερα, το αμ -είναι ασαλιομναστονΕ Ομε
σας προσεχες διάστημα.
ΗΔιεπαΜΕ μαυκήΟ αν οηΓιprr συστημα του ΟΣ Ε αναλυτικά όλες
wom ηκτον σε συνεννοηση με το αςιυαλ εςτουςδεν em auw κά
υπ0upe oAypouc ςΑνατυκής eE- νουν καμία ενέργεια διότι θα αντηδωσε ανακο νωση με την οποία εν, θούντασο α τους απ ματιαπ το
μευνε τουςΤραγο ουςγια τοντρο- σουμα. μεμον μενα a p°εςπου
πο συλλογ ς των στοιχείων ΥΤΕυ. στο ΟΣΑΕ, ετε δεν δήλω αν καμία
νονατη ου κεντρωση το στο ειων πουαλ α η δενδη ωοαν μονο opoe
εναι οι ο Υ οικοίουνεταιρισμοί και οι νες και Χρόνος δια τουν τιμο 6ετυρικές τους ενοοες. Τα μέλη των γιαπου
ανετα ου μωνδενχρεια εται να rpo- m oav ep oooom u a εςουβουν σεκαιυα απολυτωςενέργειαδιουταστοείαθα αντληθουν απόταεπίφα τυολογιον οπου αναγρα εται η
ΠΟυαλια η οπο αυτά εται σε αυτος
που απο ημι νοντυ.
σοι απότους αγρότες δεν έχουν δηλύσει στ)ΟΣΕτιςΤΟ αλ εςτουςκαι
aev διαθ τουν τιμολόγιο που να ανα
ypaoa τις ποκιυς ερ οοον ειναι
απο ημιουμες) , δεν θα κάνουν &
περιλαμβάνονται στις Πουαλίες που
θα απο ημιωθουν) μπορουν να υποopYavu)-βάλουνα λύση μονο για τα αδηλωτ
YEO ava ovux η εντος του ανουρ
ουήφιβρουαρίου για τον τρόπο που
θα απο ημα θούν και αυτί μέσω του
"deninimis".
Θωμάς Π. Τσουκαλάς MD, PhD |
σημα λογιστικά αρχεία των
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
Διδάκτωρευ
Τριήμερο αφιέρωμα "ΝΑΟΥΣΑ, ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ,
74 πρόσφυγες φιλοξε
νούναι σε ξενοδοχείο
αιδευθείς στη Γενεύη
Τριήμερες εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες Παρασκευή αφιερ
μένες στο κρασί με τίτλο "ΝΑΟΥΣΑ, ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ". Οι εκ
ης πόλης μας
40 παιδιά, εγκαταστάθηκαν την
μας στο πλαίσιο των δράσε(ον του
spot των νησιών μας. Οι πρόσφυστο
τισμός Υαστρονομία και φυσικά το μοναδικό Ξινόμαυρο αποτε
λούν το αντικείμενο μιας σειράς παρουσιάσεων-διαλέξεων, ενώ
οι ντόπιοι παραΥΟοί-μέλη του ΣυνέΕ σμου Αμπελουργών και Οι
νοποιών Νάουσας προσφέρουν μοναδικές γευσιγνωσίες στους
επισκέπτες μέσα από ειδικά σταντ και εκδηλώσεις-παρουσιάσεις
Αγίας Σοφίας 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τον hot
τύπου παραχώρησαν την Τετάρτη οι opyave0τες. Αναλυτικά Ε. 12.
Bioanalysinet
ΤΙΜΕΣ ΑΣΕΠΟΠ
για μεσοπρώιμες
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ:ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΠΑΣ
κηΥόρο. Θα
εζι μηνες.
όφιμες πουαλ
00δακίνων στη
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
σεδυο ξενοδοχεία της Βέροιας και της ΑλεΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
Θανασούλης
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑΣ
Ελευθέριος Φ. Παπαβασιλείου
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
στην Μ. Βρετανία
Hammersmith Hospital Imperial College, London
Υπέρηχος Καρδιάς(Triplex). Τεστ κόπωσης,
Στελλα Ι. Αραμπατζή MD, MSc
σοκολατένιος
24ωρη καταγραφή πίεσης
προσχολικός έλεγχος, Προαθλητικός έλεΥχος,
Ρύθμιση διαταραχών λιπιδίων
Μετεκπαιδευθείσα στην Ελβετία. Λωζάνη
CHUV/Centre Hospitalier
Υποψ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ
ερινά
20:30 εκτός Τετάρτης
Ιατρείο Νάουσας
B,Πάροδος Ζαφειράκη 5
τηλ. 2332020280
Ιατρείο Αγγελοχωρίου
ψεις κατ' ο
33, ΝΑΟΥΣΑ . THN2332029010
τηλ. 2332047538
Τηλ. 2332 0 20000 . Κιν. 6976 67 99 22