Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νυκόλαος Kap
άνος 1951-1974 Ίδιοκτήρια-Ε δότροα Σταυρίδου LZrua ανή ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Παρίοδος Β'(1974)*
Ap. φύλλου 6880-11.768 0,50€
Εκδήλωση από το Ακ. Σύλ. Δρόμος και τον
Ομιλο Προβληματσμού «ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ>>
Στην Ονειρούπολη
Συλλογή δειγμάτων σιέλου
από εθελοντές δότες
Μάνες
Σώζονται ο' παλιοί συνταξιούχοι
«Η Δημοκρατία σε κρίση
O TOU 2016
Ελληνίδες
μυελού των οστών
Στο σπιτάκι του Ερυθρού
Σταυρού Δράμας
της ακροδεξιάς»
υποβάλλουν αίτηση από το 2019!
Εισηγήσεις από εξέχοντες πανεπιστη
μιακούς στο Επιμελητήριο Την Κυριακή
Πλούσιο το πρόγραμμα | ΣΤις 21 Δεκεμβρίου το επίσημο άνοιγμα
Του Τριημέρου στην
Ονειρούπολη Δράμας
Του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού
Στις 15 Δεκεμβρίου ανοίγει το καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου
του Οονού
κα του σκ, ήδη μετρούν
Από την επόμενη εβδοδράσεων. Για ακόμα μία χροpou πρώτο aoveto καταφύγιο του
Ορειβατκού Συλλόγου, ενώ από την
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου ξεχνάει
όσο ποτέ υτοδΟετα τους ertπου
σεις για μιρούς και μεγάλους,
Αν και φέτος θα υπάρχουν oyvuπαρ' όλα αυτά μέχρι σήμερα δεν
τικός Πολιτιστικός Σύλλογος déon
Ποντίων Δράμας», και ο Πολτ στκός
Μαρφωτικός ΣΑλοος Κουδουνίων
γραμμα Οι πληροφορίες μας, λένε ότι
οι εκδηλώσεις αυτές θα Yhouv ανάμεσα στις
κεντρική κηή, η χορωδίατουφυοολοτρικού Ομαου Καρδίοας, θα παρυοσει χριστουγεννάτικα κλασικά τραγοδι . Ακολούθως στις 12-1 μμ στην α
τρική σκηνή, τα KWH του Δήμου Νο.
πολης Συκεών, θα παρουσιάσουν
παραδοσιακούς χορούς της Μακεδονίας, της Οάκης, της Ηπείρου και των
N σιών. Σας 1.30-2 μμ, στην κεν pu ή
σκηνη η πα δική χορωδία του Ωδείου
Από aura, α 24.179,49 eupoe a για την πρίση re.
Συς 5306 μμ στην κεν κ σκη
η χαρωδία Ενηλίαων Ολατροόδου
κατηςΠρωτοχροιάς. Σύμφωνα λοπόν μετις πληροφορ ες του Τ . To rp γραμμα αυτό δev ad e Ke eri
ροδο του 2018, cu τα υπόλοτα 222820,51 yo το 2019
ονομίας και
Με το ποσό των 800.000 supé tou h Ο
En μορφωτικού Συλλόγου Καλής, θα παρουσόσε Χριστουγενιάτικες μελωδίες
και παραδοσ κά τραγούδια. Σας 5630
μμ, στην κεν penorn o Αιμοδοτικός
Πολτιστο ός-Περ αλλοντικός ΣΑ
λογος Κεραμ τής «Ο Νέστο, θα πασημα καθως υπ ρ ε κάτοιο rooana με την α άδεξη
αναδόχου για τον εαχιοΜΟμό. Ο διαγωνομός που Ανάπτυξης, θα γίνουν παρεμβάσεις για την αποκατ
ανακ avene υτήρξε άγοος καθώς δεν παράστηκαν6σταση τυν δυο αναβατήρων, ( μεγάλος αρόμενος
ρζετα το φολοκρό, ψάχνει να βρει άλλες λύσεις
Σύλλογος Δρόμος ο επονομα όμενος και«narutoo
καθώς κα η seo a καρέκλα υ έχουν να δουλα ο υ
προκειμένου να υτοο α ανόδο ος που θα αναλάθα τον
πάνω από 8 χρόνο, παρεμβάσεις για βελτίωση Τυστών
συντήρηση και βελτίωση υταώροων χώρων του Χ.Κ.
καθώς και παρεμβάσεις των Krouad w eyatadrooewy
που έχουν να συ rpreou
poda Μούσα. Διδυμοτείχου, θα ποΚατά τα άλλα, αυτές τς μέρες το ΧόΜείνα λιγοστό
épe. μια υπέρο η
πλαγες του Φαλακρού και rpoo
Παράλληλα, στις69 μμ, στο Σατα
του Παραμυ ο κα του Σνεμά θα Yusa
esa στο ταία Δεν e o
τραγούδα της εορταστικής περιόδου
του Δωδεκα μ ρου. Ακολούθως, στις
230 μμ, στην κεντρική οκηή, η παρ0δοσιακή ομάδα του Ιερού Ναού Αγίου
Ελευθερίου Σταυρούπολης Θεσσαλο fκης 60 παρ υοόου χορούς της Μο
μως αρ ετό και κανό για όσους
από το 2003
παρουσίαση ποδιού παραμυαού από
τη συγγραφέα κα ΟλΥα Κατμηρίδου
ενδιαφέρονταγιαου! Παρ' όλα aura, οιλάτρας του ΟΟίού μπορούν νατο eruocero νκαιευεηστομε ότιτις
Φυακά αυτό σημοίνει ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν
μπορούν ναγίνουν άμεσα, καθώς θα πρértga να υπάρ Ε1
η κατάλληλη δοδο ασία προ ρ Ens των épy
κου τα λοστά έργα, θα δημοπρατηούν και θα ολοκληρο60ύν εντός του 2019. Kan που σημαίνει ότι οι ανο βατή
ρες τουλά άστον, θα λετουργήσουν από την επόμενη
χονοδρομική περίοδο 2019-2020.
επόμενο ημέρες θα υπ o
γιαμερικές βόλτες
800.000 ευρώ
Me aGa με τ rko: "η κυρα τσαγερό
onoo κα ή ο πτώση
Στς 630-7 μμ στην κεν pct omn η
Εστία Περδων Μουσών Κατερίνης, θα
παρουσιάσει χορούς από την ΤΕριοκή
'Η& από τα μεσα Οκτωβρίου, ο ΠΤ-ebe πρωτος δ,
μοσιεύσε, ότι φέτος το Υπουργείο Οκονομίας κα Ανάπτυξης χρηματοδοτεί με 800.000 ευρώ το χιονοδρομκό
Στη συνέχεια, στις 3-5 μμ, σην κενΣτις 7-7.30 μμ., στην κεντρική onn,
ο Λαογραφυώς@paaωτών Nep0φρά
παρουσιάσει χορούς από τη
Οάκη Στη συνέχεια, στις 7.308 μμ,
στην κεντρική σκηνή, ο Σύλλογος epaN. Δρόμος θα π υοάσουνέθιμα του
Δωδεκοημέρου. -Χριστός γενέθενéesv». Mépoc A', όπου θα
ουμμετέχουν οι ακόλουθοι Σύλλογου
Ποντιακός Πολησυκός Σύλλογος ΣταΠολιτιστικός Σύλλογος Διπ0tdμυν «Αγιος Νυόλαος», Πολτ συ ός
Σύλλογος Φτελιάς, Ένωση Χοροτών
Δρ4ας-nuppbaog», Σ Αλογος Ποντίων
Δράμας «Q Κομνηνοί», Ποντιακός Σύλ.
λογος Μαροβάτου «Το Κάρς», Μορφυυτάρξουν6pyaouvoon
σης και ε
αληθους εγε
κτη, θα
γρών,
KlUTdwEnopp ίας Νέστου, θα παρου°
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
συ χορούς από τη Θράκη Στις 8 μμ,
στην κεντρική σκηή, θα npon ατοποιηθεί ποντιοκή μουσκή βραδιά με τον
Nio Αφεντούλη και τον Γιώργο Aum
φέρεα Αν Μακεδονίας
τη λετουργία του χιονοδρομικού με 247.000 euΠακας-Μασμανίδης
τίδη.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ B. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠθ
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο, Π. Αρμεν ( ::
Ειδικό: Ορθοδοντικό
8:00-13:00 &17:30-20:30
L 252 10 20 006 K. 6942 900 424
e: andyxanthis@yahoo.gr fh: andreasanthis
Τηλ. 2521022203, Kw. 6975773325
armengeo@icloud.com
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
49 χρόνια
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
"Καλαμιά"
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα