Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ (
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ηθελαν
Προεόρτια της ουλλήφεως Της άγίας Άννης
8-Kiptaxtj 9
[email protected] φάλ. 412241"Ενος 1420v
αιματοκύλισμα
το Μανώλη Κοττάκη
«Μετωπική» Κνοιάκου-Πάνατ
γιά τήν Συμφωνία τών Πρεσπών
Παραλλαγή τοϋ dywroo South Stream, τόν onoo
Τί σηματοδοτεί ή προσχώρησις τού «Ποταμιού» στήν συμμαχία τού Οχι»
ηαρελλάν,-ήξερε, τό μάθημά του. Πράγμαη
στος μάρης
Κριάκος Μη.
mrvo.
τόν όνομάτσε ος . European-Turkish Stream
Έλληνο-AuspixomcoiEr λιτική έχουν τήν σημασία τους. Εναι άποκα.
Αυπτικές. rati, άραγε, ίμαθε τό μάθημά του ό
ή πρώτη φορά ού
Πρωθυπουργός καί μ αχώραάνδοκιμάσει μιά
oprongtuono:ην καουΑντιπολιτεύσεας προκαλα
μαχία Ο Κώστας Καραμανλής δέν είχε τίς ένα
τε στον ορίζοντα πρ 0 mi ye τρήσεων της
σχέδιο Yid Tdv
όλες τις βαλκανικός χώρο, πάνω α
Αμερ ικανό
peBnrTyt
νοστή
da ovaci
e;the
pea σύνορά μας. Μόνο μετά τήν Tepntoa το0
Διπλή ψυχρολουσία
παρά το φ0UhUQ1
Από την Μαρινέλλα στον Πάνο Καμμένο
Φόνοι τιμής
και οχι μονον!
Μένει ή Μέρκελ
Ο 'Ερντογάν θέλει
είμαστε. Οχι όμως wd να δοουολογοομε το uaKE λειο no γίνετα κάΒΕ λ yonal λιγάκι κανείς
ΜΜΕ riv
xaip ου ομο στο κόμμα r irvoapspoobyστο dno c 2013.
άλλου τά&pepo 123, 124 ci
ΑΕΊζει να διαβάσετε
Προσκυνημα στά
της Σμύρνης»
Στα φορά χωρίς την γραβάτα!
Zutom στην ση 12