Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

8

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 5010

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ Ν.∆. ΓΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ
ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Χάλασε
το ασανσέρ,
περίµενε
η ηλικιωµένη!

Η δεύτερη ευκαιρία
Ο πρόεδρος της Ν.∆., Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε
χθες τις προτάσεις της Ν.∆. για την ανακούφιση εκατοµµυρίων πολιτών από την υπερφορολόγηση. Συνάντηση και
µε ασφαλιστές (φωτό)
ΣΕΛ. 2

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ, Θ. ΑΡΓΥΡΟΣ

Κινδύνευσε
από Ι.Χ.
που µπήκε
αντίθετα στην
Περιµετρική!
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 5

13 IATΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΣΤΟ «ΠΟ∆Ι»

Aνυπακοή στο θεσµό
του οικογενειακού γιατρού
Σ

ε κοινή ανακοίνωση τους, σηµειώνουν ότι είναι δικαίωµα και όχι υποχρέωση για τους πολίτες ο οικογενειακός γιατρός και καταγγέλλουν ότι ο αριθµός δεν επαρκεί για την κάλυψη του πληθυσµού, µε ότι αυτό συνεπάγεται καθώς επίσης ότι «οι ασφαλισµένοι εκβιάζονται για άµεση εγγραφή σε οικογενειακό ιατρό έως το τέλος του
ΣΕΛ. 3
έτους, µε το δίληµµα της απώλειας του δικαιώµατος προληπτικού ελέγχου και ασφαλιστικής κάλυψης».

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ,
ΓΙΩΡΓΟ ΤΣΟΥΜΠΡΗ

Μαχητής
µέχρι τέλους!
Ηταν επικεφαλής του συνδυασµού της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο ∆ήµο Ερυµάνθου,
«έφυγε» στα 47 του, χρόνια.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ-ΠΟΥΤΙΝ
ΜΕΤΑ ΤΟ «ΠΑΓΩΜΕΝΟ» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Γέφυρα φιλίας
και συνεργασίας
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 10

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΗΦΑΙΣΤΟ

Απόδραση
από τη Λήµνο

ΕΤΟΙΜΟΙ ΟΙ «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ (15.30)
ΠΡΕΜΙΕΡΑ Β’ ΓΥΡΟΥ ΣΤΗΝ Α’ ΕΠΣΑ

Το ντέρµπι στο Ρίο

ΣΕΛ. 17-23

Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

«Οι οικογένειες
περιµένουν
δικαίωση»
ΣΕΛ. 5