Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ| :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATA J Κοοδικός 871
Ετος: 60-Εγνατία 64-τηλ. 2310 240 652 . FAX: 2310 242 778 T®. 1 E-Αρ.Φύλλου: 1396 Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018
ρχονται
Τα ΒορΟινά
των Χριστουγέννων
1 στη Θεσσαλονίκ
Οι δρόμοι
που θα κλείσουν
στο κέντ
της Θεσσαλονίκ
την Πέμπτη
ργαστηρι οργανοποιίας για πρόσφυγες απο τον Συριο
ζάμπ λειτουργεί στη
Θεσσαλονίκη
του μετροθεσσαλονίκηςΟΤΟ Την Μοναστηρίου
Αγριος ςυλοδα
ρμός διανομέα από τον πρώην εργοδότη του
AWiSH
Καθημερινά πλέον οι συλλήψεις για ναρκωτικά γύρω από το ΑΠΘ
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
Make a Wish
"Γυναίκες
χωρίς Σύνορα"
για την εκπλήρωση
ευχής 16χρονου
Σχεδόν κάθε μέρα πραγμα-1 καθημερινά με σκοπό Τον! της Θεσσαλονίκης (ευρύτερη
τοποιούνται έρευνες και! εντοπισμό ατόμων που περιοχή Πλατείας Αγίου Γεωσυλληψεις για εμποριο και 1 ενέχονται σε περιπτωσεις ργιου, περις χωρων Α.Π.
κατοχή ναρκωτικών στο κ
τρο της Θεσσαλονίκης και ρτησιογόνων ουσιών κατά το! παράβαση του Νόμου περί
ιδιαίτερα γύρω από το ΑΠΘ. Ι τελευταίο 24ωρο, αστυνομι- 1 εξαρτησιογόνων ουσιών
Η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσα
λονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ»
Στους συνδρομητές απο
στέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μείς.
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652
διακίνησης και κατοχής εξα-1 κ.α.), συνολικά έξι άτομα για
κοι της Διευθυνσης Ασφαλει
Στο πλαίσιο στοχευμένων! ας Θεσσαλονίκης, συνέλα
ελέγχων που διενεργούνται Ιβαν σε περιοχές του κέντρου