Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
WebsiteRecognized text:
OPAKIKH
ΑΓΟΡΑ
ΑΝΑΠΤΥΣΗ
Ενίσχυση Της Πολιτκής
Συνοχής και μείωση
ηΕΜΠΤΗ 06 doelbelou 2018
Ap unou
13. Ευρώ OSO
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ°ΡΑΚΗΣ
rpo per. Νικολάου a 69 100 Kaoran, TnMa lac : 25310-26500, en [email protected] akia gora gr, www.thrakikiagora gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Γεγονός η ίδρυση της 4ης
oro cemo open. | Νομικής-στο "κενό',
mammonit |
ματ,400 λογαριασμού επαναφέρει η
ΕΣΕΕ με tmoroM της
οι ανΤΙΟρασεις απο τη
Θράκη και το ΔΠΘ
Της Ανοξάρτηης
χής Δημοσίων Εσό.
ΣΕΛ 21
TO 2016, 0 onoks TtoΟι ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΕΣ
-Δικηγορικός Σόλλογος
-Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή
Ροδόπης
Του υπουργού κ. Γαβρόγλου της
Σχολής στην Πάτρα | ΠΟΛΙΤΩΝ και ΤΗΣ
uno oxeous από το
δε μευσης που
"ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"
Με στόχο την
τουριστικη αναπτυ
και την πολιτιστική
ανάδειξη της Ρ
πολίτες και στις οργανώσεις της
κο νωνίας τον πολιτών, δεν
ιδιωτικοποιείται ούτε κρατικοποιείται.
Εάν τελικά αυτό συμβαίνει. Τότε
αναιρείται και συνιστά κακέκτυπο και
Χωρίς μεγάλη συμμετοχή η
συγκεντρωση ΚΤηνοτρ0φων
πολιτικοοικονομική απάτη
Κοινωνία, ΣΕΑ. 4
φορα κρα.ryrj (sycoviac, ζητώντας από την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπι
ση του προσφυγικού υπό τις
νέες συνθήκες"
λο11(ipotopio, να παρέμβει crTKEELUTAa.
(πικές Τιμές Του γάλακτος και του κράχος
ΣΕΛ 19
υποσχεθεί
Συνάντηση ΓΣΕΕ
Το 0404, LEA3
με τον τομέας
εργασίας Της ΝΔ Δημήτρης mac
Koopopoyor:\"Στο χώρο της Θράκης
δημιουργία ενός
Εκού Ταμείου Αλ
λολο Μοοο οπαδε
DEV TTp0ΚΕΙΤαι να
δημιουργηθεί δομή
φιλοξενίας μετα αουν"
Πολιτικη, ΣΕΛ 7
Τώργος Καμίνης :
"Το ΚΙΝΑΛ δεν
θα δώσει ούτε θα
Του δεύτε
ρου πυλώνα Του
Οικονομία. ΣΕΛ.20
Kp4m0η και ΜΚΟ εξετάζουν TO