Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
WebsiteRecognized text:
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
CD| στις σελίδες 12 & 13
Μανιάτης σε σπείρα
με εικονικές Πωλήσεις
ΚΑΛΗ Καρυών και βιβλιοθήκη
Αητητοι με το τέλος του
| ακινήτων>σελ.7
|Καστορείουστην υΠηρεσία
|πρώτου γύρου οι άνδρες
βόλεϊ του Σπαρτιατικού >σελ.15
της κοινωνιας>σελ.8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
nantn 6 ΔεκεμΒρίου 2018 | Έτος 23° | Αριθμός 5539 | Τμή φύλλου 0,50€
Tnh: 2731081253 Fax: 2731081250 e-mailinfoPlakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Eiwem
δημιουργείται στον Μυστρά
σήμερα η Σπαρτη
αποκατάσταση η οικία Σαλβαρά με 1.583.000 ευρώ
Από τη ΔΕΥΑ Σπάρτης ανακοινώνεται ότι σήμερα Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου θα γίνει
γενική διακοηή νερού, από τις
8.30' το npui μέχρι τις3:00 το
μεσημέρι, λόγω εργασιών στο
Μανιάτης σε σπείρα
με εικονικές
Πωλήσεις ακινήτων
περιοχή της Αττικής με εικονικές Πωλήσεις
οικοηέδων και διαμερισμότων, ενω τα μελη της κατηγορούνται ακόμη και για
πλαστογραφίες. Συνελήφθησαν. συνολικά, έξι μέλη του
κυκλώματος, μεταξύ των
οποίων και ο φερόμενος ως
νώ οναζητούνται
pxnyoc, ε
δύο ακόμη άτομα. Τα μέλη
Ακόμη ένα σημαντικό έργο
προκειται να υλο οιήσει
Δήμος Σηάρτης. κατόη ν της ένταξης της Πρ ξης «Αποκατά.
τητα. Επιχειρηματικότητα και παραχωρηθεί από το ΥΠΟυρ- επαναχρησιμοΠοίηση του κτικαινοτομία», στο Πλαίσιο της γείο Πολιτισμού στον Πρώην ρίου, μέσω της συντήρησης.
Δράσης «Δημιουργική εnavd- Δήμο Μυστρ , Προκειμένου να στερέωσης και αποκατάστασης
Χρηση δημοτικής περιουσίας», λειτουργήσει σ' αυτό «Μουσείο της αρχιτεκτονικής και στατικής
συνολικού Προϋπολογισμού
1.583.000,00 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το Τριο από μένου έργου στο ΕΣΠΑ ο ζεται με το νέα κτιριολογικά
έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό
διατηρητέο μνημείο και έχει
φθησαν είναι ένας 63χρονος
με καταγωγή από τη Μάνη (ο
ono1ος φερεται
γικό ρόλο ένας 78χρονος,
μια 53χρονη, ένας 81χρονος.
ένας 68χρονος, ένας 63χρονος, καθώς και ένας 56χρονος nou
Λαϊκής Τέχνης»
επ ρκειάς του,
δειχθεί, καθώς και ν' εναρμονίώστε να αναn-στερέωση-of onoinon οικίας
ΣαλΒαρο» στο ΕΣΠΑ. Το έργο
υπάγεται στο ΕΠ,χειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικό.
Με την ένταξη του συγκεκριΔήμος Σπόρτης στοχεύει στην
αξιοοίηση και λειτουργική
δεδομένα.
συνέχεια σελ.9
παραμένει
Επιστολή l. Παναρίτη στον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου
«Παραμονή Νοσηλευτικής
και ίδρυση άλλων τμημάτων»
ησηείρα διέπραξε εννέα andτες με οικονομικό όφελος
208.000 ευρώ, ενώ έκανε 11
απόπειρες αηάτης με Προσενο όφελος 5,82 εκατ.
ευρώ. EnionC διακίνησε noτες εμε
Το Επιμελητήριο έχει αναλάβει δράση για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Σπάρτης
Οι φορείς της Λακωνίας έχουν
συγκροτήσει «μέτωΠο» για την
Παραμονή των σχολών της Νοτονίζει ότι οι "σχολές του ΠανεΠιστημίου ΠελοΠοννήσου στη
ΣΠάρτη an°τελούν στυλοβάτη
της τοηικής οικονομίας, ειδικά
οικονομικό όφελος μεγαλύ1
τερο των 400.000
συνέχεια σελ.7
στην επιβαρυμένη οικονομική
Ντοστογιέφσκι
και του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής του ΤΕΙ στη
Εάρτη. Σε αυτό το "μήκος κύματος», ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας απεστειλε
επιστολή στον υΠουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, στην οποία
και οι μικρές
αναγνώστριες
ριοχή και γενικότερα ο νομός»
ενώ μεταξύ άλλων Προσθέτει
ότι «η Παραμονή της Νοσηλευται απαραίτητη». συνέχεια σελ. 9
του Εμμ. Δημητρακόπουλου
>σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα