Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 06/12/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΑΠΟ ΤΟ Υπ. Οικονομικών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΝΕΟ «bonus» στα ειοικα μισθολονια
Επενδυτικό φως Το παρασκήνιο Των KIVήσεων
κινήσεις για να μείνουν
για επενίας
Πρίζα Χαλυβουργική-ΛΑΡΚΟ
υπαρχουν,
ειπει το μέγεθο
Με Πρωτοβουλία του Μεγάρου Μαξίμου, κινήσεις για εξεύρεση
λύσης στο θέμα των χρεών της Χαλυβουργικής και της ΛΑΡΚΟ
Προς τη ΔΕΗ. ΤΟ Παρασκήνιο των κινήσεων. Αχνό επενδυτικό φως
για την εταιρεία παραγωγής σιδηρονικελίου.
Σε κινήσεις προκειμένου να
γική ρατηρεύμα πακ
Ικανοποιηση στην κοινότητα Των αναλυτών
δραστηριότητα καθώς και
1.170 θέσεις εργασίας δύο
μεγάλων βιομηχανιών, Προχωρά
η κυβέρνηση. Ο λόνο για τη
Χαλυβουργική, συμφερόντων
Αγγελόπουλου που απασχολεί
170 εργαζομενους, και την κραΤΙκή ΛΑΡΚΟ, με 1.000
για το guidance της Μυτιληναίος
Για θετικό feedback από Την Παρουσίασητης
Μυτιληναίος ΜΥΤΙΑ 0,00% κάνει λάγο η
Wood, η οποία διατηρεί τη σύσταση «Buy».
Σχολιάζει ΟΤΙ ΤόσΟ ΤΟ Ισχυρό guidance όσο
και οι προοπτικές θα ικανοποιήσουν τους
επενδυτές. Θεωρεί την Πρόσφατη πίεση που
δέχθηκε η τιμή της μετοχής (25% από την
αρχή του έτους) δεν συνάδει με τα θεμελιώδη και τις προοπτικές κερδοφορίας της
Μυπληναίος ΜΥΤΙΛ 0,00%. Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E <5x ΤΟ 2019, με
EV/EBITDA <3,5, ενώ έχει πολύ αξιοπρεπή
μερισματική απόδοση στο 5,3%
Μεσογειακή
συνεργασια
στο blockchain
με συμμετοχη
της Ελλάδας
ΥΠουργός
στο Παρίσι ο Οργανισμός Οικονομι
Συνεργασίας κ, Αναπτυξης (ΟΟΣΑ) και
Εργασίας και Οικοηγικής
ησης του ΟΟΣΑ" και Εργασίας, στην σαν στην Ελλά
αντικείμενο την τοηοθέτησή της, γιατην αντιμετώη
εφαρμογή της στα χαιρέπσε
ΑπασχολΗ
υργός
μέτρα που ελήφθη
Εργασίας, Κοινωνκής Ασφάλισης και
Κ ο ινωνι κής
Αλληλεγγύης, Έφη
ΑΧΤσιόγλου, εκπροσωπησε
ελληνική Κυβέρνηση στο 2ο Υψηλού
Επιπέδου Φόρουμ
για τη νέα Στρατηγική
του ΟΟΣΑ, Που
συνδιοργανώνουν
Προστασια Της
εργασιας εινα
Το ση της υφεσης εν
υπουργεία κράτη-μέλη, από γεγονός ότι «η νέα μέσω της κρίσης,
κοινού με τον γγ. στρατηγική στόχευαν κυρίως
Τουρισμός:
Τα «κρυφά»
μηνυματα
από Γερμανία
την νομικών Της Γαλ. Του ΟΟΣΑ, Angel απασχόλησης του στην απορρύθμιση
αγοράς
εργασίας και τα
αποτελέσματα
συντάραξαν Τόσ
λίας.
Gurria, τους unoupγούς Εργασίας της
Γαλλίας, Ισπανίας
βασίζεται
στην αρχή μιας αγοράς εργασίας χωρίς
εισμου
πέχει από Πολιτικές
an0ρρύθμισης».
Οπως εξήγησε, «Τα
Η κ. ΑΧΤσιόγλου
μετείχε στη και Χιλής και τους
συζήτηση με αφο- υφυ
ρμή Την δημοσίευση Της "Νέας ΣΤρατοκλ
Εργασίας Του Kavaδα και της Ισπανίας.
καιτην οικονομία»
κοινωνικησυνοχη