Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Ανάμεσα
σε δύο ταυτότητες
τού Μανώλη Κοττάκη
Σαββα όσίου T00 ήγιασμένου, Διογένους μάρτυρος.
Σελήνη 28 ήμερα! Ανατολή ήλίου 726.-Δύος 5.05.
FTOV 00ίζοντα ποοβααλει
ή διαπλο ή τον ένος
mn ουλία του κα aan open voo ωοδο
σε Πώς Εν κάποια χώρα πρέπει νά είναι ύποΔήμου Βρυξελλών αυτή είναι τό Bay
Ελλάδα-Αυτό διυσε σε μένα, τόν yuid T00 με
Acurric, v Yivwumouppk, wdddey@ δήμαρ,
xoc-είπε. Είχε δίκιο, άλλά δεν μου ρεσε καί
'H Εστια» στο Συνέδριο Ευρωπαίων Δημοσιογράφων-«Η σκευ η πεθαίνευ Όχι ο Τύπος
χος ΒρυΕελλον, ήταν Ενας άλλος
vepu noc.
Χορέφαμε μα και μέ Τόν δήμαρχο Μεσο
λογγίου Niko Kapartivo, δ δοχ τόξευπέ
κης μετειχεσέ mves, to loot tor i Et,onaouma ως Ματρονη Au ienu
καί a achot will an llo levett sam po po kxpo noi nang a
eavm vomi
Kai μάλις φάναμε στό AYpivio,
Κυβερνήσοας κυ ipamumo.ro inse
rivov to epodong too
μήνες χωρίς νά ίχώ έρθει στήν Ελλάδα. novdστίς τρείς μέρες πού βρεθήκαμε γιά νά κατα
airm vmuedoom
άλλά éKEI mou) ζεις νά cioai ένας ρεαλιστής.
Ποωταθλητής τον ΠΕΝΝΙΕΣ mdami demn
Η ήττα του ΕΛΑΣ
από το Σύνταγμα
Instagram o Τραμπ
ΗΣΤΑΣΗΤΟΟ ΚΚΕ nou ξεκίνησε στίς 3 Δεκεμβργων σημείων κρατικης παρουσίας στην Αθήνα
τοο erto Twitter, attétotoue
torpa p1@w K
rmuotinnov άτό
τών lotopuiv
cXc ουγκεντρώσεϊ trup κεις
τών 530 άμυνομένων (1
υνάμείς έναντ ον
trée6Govervecevron.xmperigur
4 οιαψ ntegei βγειάπό
στο σπηλαιο, Τού Efar
τικής. Αύτο, δμας
ο δεν είναι
Συνέχεια οτήνσελ. 5
καίπολλές έκατοντάδεςόφεδρικούς οέβοηθη
καί TOO ΑρδητΤ00 eb(ε στήσε βαρειά πυροβό.
Πιθανή ή δεν
Η érti0εση
ρχισε τό πρωί Της 6ης Δεκεμ.
γιάννη Εντός της ήμέρος πέντε φυλάκιο Ens
u obtw αςτή tosttn tot ΣΥΡΙΖΑ spi xupepκατα p0νηση του Κοινο ουλίου, δείχ veosm
ουν στά χέρια του ΕΛΑΣ ή
κι , d
ou oi 220μυνόμενοι δέχθηκαν γιά ώρες
ή ήχη r
ςτο Προέδροτής Δημο
γιά δεύτερη νηφοφορί , tm ένός έναλλικτού
Στήν Βολιβία /χουν
Αξίζει νά διαβάσετε
Αύτή είναι μια καλή άρχή
008 λως μ// πλη
Mn pemoonutag tumor sern Blvtog gat
& Aas e n wo not
pooli riva en
roloy garon ei d
Ιεράς 'Οδου) χαί τά