Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 01.12.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6176
φορτωμένος»
αι ο Δε έμβουος για τους φορόλογούμενους
Διπλό χτύπημα Εφορίας με δόσεις για ΕΝΦΙΑ αι φ000 εισοδήματος
Σημαντι
θετικές αποδόσεις προς όφελος των ασφαλισμένων
y ηλές έπένδυτικές αποδόσεις για τα Επαγγελματικά Ταμεία
Σημαντικά θετικές αποδόσεις προς όφελος των ασφα- Ι
λισμένων τους σημείωσαν τα Επαγγελματικά Ταμεία
κατά την τελευταία δεκαετία. Οι θέσεις των πολιτικών
κομμάτων για το μέλλον του θεσμού. Ποια είναι τα
ΕΕΑΕ: Στις 4
Δεκεμβρίου
010 γανωνεται
αιτήματα του κ αοου.
Business Forum
Υψηλές αποδόσεις σε βάθος χρόνου σημειώνουν τα Επαγγελματικα Ταμεια προς οφελος των εργαζομένων, σύμφωνα
με τα στοιχεία που παρέθεσε χθες σε συνέντευξη τύπου η
ΕΜηνιχη Ένοση Ταμειων Επαγγελματικης ΑσΨαλισης
(ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.).Ειδικότερα, η μέση απόδοση των επενδύσεων τους διαμορφώθηκε στο 14,1% την τελευταία
τριετία, στο 22,6% την τελευταία πενταετία χαι στο 31,6% σε
βάθος εννέα ετών. Και αυτό, παρά τη συντηρητιχη (αμυντική) διάρθρωση των χαρτο4υλακίων τους
Με σκοπό την ενημέρ)ση για
τον τροπο που οι επιχειρήσεις
μποούν να υλοποιήσουν τον
αξιοποιώντας τις ψηφιακές
τεχνολογιες, την 007ανωμενη
επιτυχη μετασχηματισμό τους,
καμπανα ι» για τέσσερα
θέματα στην οι ονομια απο
τον Φο. Κουτεντάκη
στQατηγικη και την ενέρ
εμπλοκή όλον τον ο!γανισμού,
διο!γανώνεται το 140 EBusiness Forum, σύμφονα με
αναχοίνωση της ΕΕΔΕ.
ΕΤΕ: Πάει για το 2020
η πώληση της Εθνικής
Ασφαλιστικής
Πιο συγκεχριμένα θα αναλυθ
ουν διεθνείς τάσεις χαι βέλτιστες π?ακτικες για τον τρόπο
με τον οποιο οι συγχρονες
τεχνολογίες επιφέρουν τον
μετασχηματισμο τ(υν επιχει
ηματικών μοντέλων και την
ανα υογάνωση ολόκληρον
επιχει!ηματικών κλάδων, ενώ
θα συζητηθούν οι πα)κλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι ελληνικες επιχε1Qησεις στην εκπλη
ωση των πα(απανω στοχων Χαι
Στις "αβεβαιότητες" της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της
Βουλής Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Μιλώντας στην επιτοοπή της Βουλής αναφέρθηκε και στα δεκαετή ελληνικά
ομόλογα, αποδίδοντας το ότι παραμένουν πάνω από το
4% στην
ταγωνιστικης στράτηγιχης
Για το 2020 επιδιώκει
μεταθέσει το νέο εγχείρημα τηλεδιάσκεψη, πρόθεση της
Ιταλίας
τράπεζας κατά τη χθεσινή
εσης τουλάχιστον του Εθνικ
ής είναι η διαδικασία
Όσον αφορά στις αβεβαιότητες της οικονομίας ο Φοαγ
κίσκος Κουτεντάκης υπογράμμισε τέσσερα θέματα:
Ελληνικό
75% του μετοχικού κεφα- διάθεσης να «τρέξει» μετά
λαίου της Εθνικής Ασφαλι- τις εθνικές εκλογές, οι
Ινστιτούτο Πλήροφ0Q1χής χαι
Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ
που επικρατούν. Ενδειχτιηά
ανα4ΕΟθηκε στην αντιπαραθεση ΗΠΑ-Κίνας, στην ποο
εία των επιτοκίων και του δολαρίου αλλά και στις
εξελίξεις στην Ιταλία
ΕΤΕ +0,81%, επικαλούμενη
την ανάγκη να μη συμπέσει η
διαδικασία με την TQOE
κού Επιχει!είν -ELTRUN του
Οικονομικού
υργού, θα διενέργηθούν στη
ΙΙανεπιστημίου
Greca Χαι του ΣΕΠΕ χαι
του ΣΕΚΕΕ, την
διευθύνων σύμβουλος της