Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

1

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

«Ποντάρισµα»
στην Αχαΐα
ΣΕΛ. 5

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 5004

ΧΘΕΣ ΒΡΑ∆Υ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Γενέθλια µε ανακοίνωση
για ίδρυση της Νοµικής

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

«Πράσινο φως»
από το Ελεγκτικό
ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 2

ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ: ∆ΕΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

HIV/AIDS

Τι δείχνουν
τα στοιχεία για
την Ελλάδα
ΓΡΑΦΕΙ Ο ∆Ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΣΕΛ. 12

Με ευλάβεια
και ειδήσεις

ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

«Θεοµάχος όποιος
πολεµάει την Εκκλησία»
ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΗ ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ

n ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: ΟΛΟ
ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
n ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ: ΚΛΕΙΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΥΑΛΑ
n ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: ΣΥΝΤΟΜΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ

Γλύτωσε
γιατί δεν
είχε µετρητά!

ΣΕΛ. 3-4, 6-7

ΣΕΛ. 10

ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ

Η dream… Greece
νίκησε και τη
Γερµανία 92-84!
ΘΕΡΜΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΧΘΕΣ
ΒΡΑ∆Υ ΣΤΟ «∆.ΤΟΦΑΛΟΣ»
ΣΕΛ. 17-24