Next

Πρωτοσέλιδο Εποχή:Recognized text:
ΜΗ εποχή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα της Ανανεωτικής Αριστεράς-Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018-Αρ. Φ. 1419-2 €
Από τους αριθμούς,
τώρα στην κοινωνία
φανερή η ανάγκη προγράμματος τετραετίας
Η κατάθεση του Προϋπολογισμού και η ψήφιση σει
ράς επανορδωτικων νομοσχεδίων σηματοδοτούν την
αρχη μιας εποχής, όπου η ελληνική κυβέρνηση διαθέ
ι πραγματικά και συγκεκριμενα περιθώρια άσκησης
μιας πολιτικής, που αποβλέπει στο πέρασμα από την
πιτευξη των αριθμητικών στόχων στα δημοσιονομικά
τενσης αυτά τα πραγματικά νέα στοιχεία ηταν η ανα
μενόμενη: αφενός θεωρήθηκαν ως μέτρα άρσης μέρους
μόνο των επιβαρύνσεων πραγμα που ούτε η κυβέρνησή
αμφισβητει αφετερου επικρίθηκαν ως μέτρα που πα
ραβλέπουν την ανάγκη κινητοποίησης των μοχλών οικονομικής μεγέθυνσης, παρότι και την ιδιωτική κατα
νάλωση τ
της φορολογικής επιβάρυνσης αφήνουν συνεπώς και
στην τόν ση της οικονομικής δραστηριότητας απο
βλέπουν
Αλλά και με αυτή δεδομένη η συμβολική και πραγμα
τική σημασία της άρσης ενός μνημονιακού μέτρου
οπως π η περικοπή των συντάξεων, νεται κατα
νοητή όχι μόνο από τις πολλες εκατοντάδες χιλιάδες
που αφορά άμεσα.
Πάντως, στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι γινεται τωρα αι
και την οικονομία, στην ανακούφιση της κοινωνίας.
ονωνουν, αλλά και περιθώρια για ελάφρυνση
σθητη η ανάγκη να στραφούν οι σχεδιασμοί στην επομενη φάση της ολοκλήρωσης των μέτρων ελάφρυνσης
σε ένα πρόγραμμα τετραετους προοπτικής. Αλλωστε
Όπως τόνισαν τόσο ο πρωτ υπουργός όσο και οι
πεύθυνοι υπουργοι στη Βουλή, οι συγκεκριμένες επι
λογές ελάφρυνσης των βαρών έγιναν στο πλαίσιο μιας
λελογισμένης δημοσιονομικής επέκτασης» και στηρί
χτηκαν στις δυνατότητες της πραγματικής οικονομίας.
Η υποδοχή που είχαν από την πλευρά της αντιπολίμόνο στη βάση ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να
αντιπαρατεθεί με επιτυχία η πρόταση της αριστεράς
στη νεοφιλελεύθερη πρόταση της ΝΔ.
θετική απήχηση από αυτή τη νέα εξέλιξη έχει αρ
χίσει να γίνεται αισθητή, αν και η υπεροπλία του αντιπολιτευτικού λόγου στο πεδίο των ΜΜΕ είναι σαφής.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Υλοποιήσαμε την ανάταξη των
δημόσιων χώρων Του δήμου»
Συνέντευξη με Τον Σίμο Ρούσσο, δήμαρχο Χαλανδρίου σελ.18
Η αναθεώρηση του Συνταγματος
Άρθρο του Θ. Παρασκευόπουλου για
την πολιτική συζήτηση για Τα πανεπι
στήμια, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
και τη διάλυση της Βουλής σελ. 10
Την Τετάρτη
κρινεται
η αποφυλάκιση
ΔΙΕΘΝΗ
Η ουτοπία είναι ακόμα δυνατή»
νια ηλαστό anoAur ριο Δημοτικού
| Συνέντευξη με τον καθηγητή φιλοσο| φίας Μαρσέλο Κολούσι για την κατά
σταση και Το μέλλον της Λατινικής
Αμερικής σελ. 14,15
Την ερχόμενη Τετάρτη 28 Νοεμβρίου θα συζητηθεί στο Πεν
αμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η αίτηση αναστο
ξανά με το κράτος δικαίου που αποφασισε να της διαΥράψει
τα ένσημα 20 χρόνων και έτσι δεν θα μπορέσει ούτε σύνταξη να
λής εκτέλεσης της δεκαετούς κάθειρξης που επιβλήθηκε στην
καθαρίστρια από το Βόλο. Η κραογαλέα περιπτωση απάνθρ
της αντιμετώπισης κατηγορουμένου έχει εγείρει ένα πρωτοφανες κύμα αλληλεγγύης, με αίτημα την αποφυλάκισή της
πάρει Ουπουργός Δικαιοσύνης βρέθηκε την Παρασκευή στις
φυλακές της Θήβας, όπου συνάντησε και την καθαρίστρια,
Χρις όμως αυτη r επίσκεψη να σταθεί ως αφορμή για την ανα
κοίνωση της αναγκαιας πια αναμόρφωσης του ποινικού δι
καίου, όπως μάλιστα έχει ανακοινωθεί ήδη από το 2015.
Brexit: Η συμφωνία εξόδου
δεν ικανοποιει καν να
βρετανική πολιτική σκηνη ενσφει
Brexit σελ. 11
όμως, και όταν επιτευχθεί αυτό, θα έρθει αντιμέτώπη
Οι διαβεβαι
ώσεις πραγμα
Το κράτος να
είναι θρησκευΤικά ουδέτερο
Συνέντευξη του ΣταύΠάντοτε επι
δίωκα να μην
.e1αφομουυθώ
-τοποιούνται
Η Τασία Χριστοδουλο.
πούλου για Τις πολιτι
Η Βαλέρια Γκολίνο,
για την παρουσίαση
της νέας ταινίας της
για
Σελ. 8, 9
Του Νίκου Γιαννόπουλου
ΘΕΩΡΙΑ
Γιατί γιορτάζουμε τη λήξη του
πρωτου παγκοσμιου πολεμου;
Ανάλυση του Ροζέ Μαρτελί για τον
Δικαιωση
TOU Τεμ ΟΤας,
μπελαςνια
Η απόφαση του ευρυπαϊκού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων την
περασμένη Τρίτη ήταν σαφής και ξε
κάθαρη. Ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, εκ των
ηγετών του φιλοκουρδικού αριστερού
κόμματος της Τουρκίας (HDP), θα πρέ
πει να απελευθερωθεί άμεσα. Η κρά
τηση του από τον Νοέμβριο του 2016 με 1
κατηγορητήριοτο φλερτ με την τροΕνάνΤια
στην έμφυλη βία
κόσμο που οδηγησε
αυτό
Τον πόλεμο σελ.30, 31
ΤΟ ΘΕΜΑ
Εντός στόχων,
Αφιέρωμα για την Παγκόσμια
Ημέρα για την εξάλειψη της βίας
κατά τον Υνναικών, άρθρα των
Τον Ερντο αν κούρ τια, λιτικαι οχι μονο παρ τονι αλλά χι αρκετ φιλόδοξε Υ
την ενέργεια και το κλίμα από τον
Πέτρο Κοντέ σελ 16, 17
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 |