Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9681 . ETOX 340 . TIMH 1.5 υρώ . ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟ ΜΕΡΙΟΥ 2018
ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΤΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΚΑ
ΣΤΑ ΧΑΜΗΑΑ
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ 12ΜΗΝΟΥ
«Βυθίζεται»
το πετρέλαιο
Σελ 6
ΣΤη a βερή δ ατίστοση άη το στελεχ ακό δυναμ κό της χ pas τα
τελευταία χρόνια unoppoera, με τους δευθυντές να γίνοντα υπαλ.
ληλα και τους ν ους με προσόντα να απασχολουνται σε θεος Πολύ
κατυτερες από τις δε4ότητες rou έχουν, καταλhEi ο ΣΕΒ.
tpyo όμενοι υψηλών δε om των nou Epyd οτα σε θοεις a arστοοες των rTp00όντων τους
συνέβ στη χώρα eva ότι όχι μόνο δεν μετατ0rionov
α εργαζόμενοι στους &νουκους κλάδους της οκοομας, αλλά όοοι
δον épuyov στο εξωτερκό και δεν εναι ακόμη άνεργοι μετατοη er
καν σε εργασίες για τ ς οποες έχουν ΠΟλύπερυοοότερα προσόντα aro
Αυτό nou
ΔΥΟ ΣΤΟΥΣ
ΠΕΝΤΕ ΨΩΝΊΖΟΥΝ
Black Friday
τέλος, έτοιμοι
yia Cyber
Monday
το γεγονός αυτό υπονομεύει την aormbon ropeia Της χώρας.
Ka9ώς napameira μεν αύξηση anad Ολι σης αλλά προκεται για
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΟΑΕΔ: Ξεκινάει πρόγραμμα νια
3.000 ανέργους άνω των 45 ετών
Σελ. 3
ΑΠΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ
«Αυλαία» στο
Αμπου Ντάμπι
yia mv Fl
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΠΑ
Σε Μετρό, ΗΣΑΠ,
τρόλεϊ και στάσεις
εργασίας στα λεωφορεία
Σελ.7
Σελ 2