Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
αλ 25-32
AGRONOMIST
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
01 Bee Naturales
Παρέα με τις μέλισσες
Η νομαδική μελιοοοκομία κερδισε δύο
νεαρούς εη10tripovec nou KUvnyoVE
touC 10χυριομούς υγείας, σελ. 40-41
Δύο χρόνια δράση
Πριν την απόδραση
Με npoupo tOKEto μοιάζει το βιβλίο
Boubde76,25 76,51
Σε ζώνες ενισχύσεων
με ΚΛιματικα κριτηριο
Οι εθνικές επιλογές για την ΚΑΠ και τα πειράματα στη Θεσσαλία
Διαγράφονται οφειλές
ΟΓΑ σε διπλή ασφάλιση
Ynoypou norv o, an
σελ. 4-5, 42-43
Ολόκληρη κυβέρνηση
στη χαρά της κάνναβης
3,80-4,10
Κοντά στην ξηρασία
χώθηκε και ο δάκος
Enav ϊλθε σε μεγάλο Baeuo στην ηροτερα κατάστ°alitnc
nopioetu on των μειονεκτικών, μειπνόλη διαδικοοια να
c xook οστόοο να έχει βρεθεί
ΑΠΟΚατασταση
εζσωτικεC
ΗΛΙΟΣ: AvutoAri 0715 . Δυοη 17:08
ΣΕΛΗΝΗ: 17 ruuuiv
ΚΑΙΡΟΣ: NupuoK