Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
«Στο μυαλό
Αριθμ. Φόλ. 412131"Ετος 1420V
του Μανωλη Κοττάκη
Το ή μερολόγιο πανικου
evoc ποωην 11οωθυπονογον
ONiKor K
λυνκά και r o
oav του
το σέ μεγάλο βαθμό άπό Τίς εί
Έλλλ αστιάν ο ση ήτους ap ονοδικ νο
vsupunaid. Σέ σύνολο 20.000 ποικιλον βοτάνων τά 6.905 φύονται στην Ελλάδα. 'Η μορ,
Βενιζέλος, Λοβέρδος, Κρεμαστινός, Μανιάτης «γύρισαν την πλάτη» σέ Σημίτη
wωμένες ηΕριοχές-είναι τόσο μοναδική ώστε
σύμφωνα μέ τους ειδικούς είναι ιδανική για
-sibyéveoqu . Από τό 1978, ce μύχρονά μετοΒατ κή Υατόν Ελληνισμό. napauove; τής έντάξεως μας στην ΕΟΚ, ppoav vd μ ΟΟν Υκά τήν
κλαοοκή έλληνική nadeia μέ Την φύση καί μέ
λύ μπροστά άπό ΤήνέΤοκή τους ώστε ontos ae.
ΥΕ και ό Ανδρέας ΛΕντάκης-είχαν αδυκογίατί
είχαν δίκιο πολύ wapg".
Σήμερα ΤΙ
Αλβανοί κακοποιοί έφορμοον
Madono si 1λλην ας τρ
e rurwi m Aaoth pa i
τοανός γείται της Aplitta Too
Έλλην άνάγκaoc τους-Ιβηρες ν
φθάσουν έως
Kui τού άλλου
(μεταξύ αλλον, μέ τό τοόι τοΟ βουνού πού
@deras στον Αυμπο, στόν"AB.α στήν Πίνδο.
«Αέρας οπανιστός»
ήπρότασις Στουοναρά
Αν έχεις τύχη
Καρφιά» Τσακαλώτου
ΠΡΙΝ Ano μεροκές ήμερες, ουγιΕκρυμένα στίς
από τον θάνατο της Χριστίνας Ονάση Τελικά
onoa KL veloai, 0.TIKai av eloal. δοο εύνο|
Tpart5ηςτής Ελλάδος rury.
νηΣτουρνίρα namexécrivenith
00 όνείρου tnc.
τήθησαν γιατί; Μά κανείς ποτέ δέν nnpe andντηση άπό τόν xapo "H Xp(στίνα, μως, φαί.
Αποχώρησις Κακλαμάνη | στόηετρωτόΤΟ
Νεολιθικός οικισμός
άπό τήν Άναθεονηση
λυαγαπημένο της δελφό Αλ45ανδρο καί τέ
μικρό χρονικό διάστημα τόν ητέρα της Api
th; Βουλής NtKtTm; Κακλαμάνης. Το
in raatipalpompea nas anbetapi
owoare
le OMS spa pote
Kaedpdav τήν κλίση το0 depornavou δε4ά ή
ουςήτησηστήνουομα.ca th Boulhe
Αξίζει να διαβάσετε
«Η άνατίναξη
Περί καταχραστών χαί καταχρήσεων
na οούνη Τήν &riBcom TOO
σία.nomola loron στην
&Όρωποι&mws6A0i pas.
σητής cifapirpors: Thwow
Alddma1. Kai 6markd.