Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
A νουν
Σελήνη 13 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7-11.-Δύος 510.
-τού Μανώλη Κοττάκη .
em teking hela
Ταντι σις Αντώνη . Φώφης
ατά Αλέξη για Novartis
remand o useame
ελλώδη σύνοδο της
εραρχίας καί τήν ήττα τοο
Επίθεσις έναντίον «Ρασπούτιν» μέ παρόμοιο λεξιλόγιο
στικό ραντεβού ΜητοοτΟση- Ιερώνυμου mapa.
Parminvr tiymin evidmm
tres συναντήθηκε ηαραμονές της άνακο
νωσης τής συμφωνίας άρχηνός της μέ τόν
dvs n enoa .Eock now, λέ5s
oeutsu y w 1ycub μάρ pcf
Ο ΧΤής Φώφης Γεννηματά
t pole η μέτο ΣΥΡΙΖΑσάπι
ΣΟΚ γίνεται é nσης άναφοod
τήν συνάντηση στνί,οαςτης
βάρος μαςερίνας κ rtaatoov
TOO Φταίει ό πολιτικός του άντιπαλος
ν Υιά uia
και τά éenc«ElendooΣΟΚ άναφέρεται: «ΔΕν τούς
καί κουματα νά κάνειδηλάσεις on
Σέ τελική άνάλυση ή ΝΔ μετά τό ραντεβού καί
Ο Νικος Παππάς
απαντά στην «Εστία»
«Πολυτεχνείο δέν είναι μόνο ό άντιαμεριχανισμός»
Γιατί ιδιωτικά
πανεπιστημια
ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΗ στή Βουλη, μετα,ύ τον κουτίας Υιά τήν άλλανή τοϋ αρθρου 16 Πού évém»
τό χθεσινό πρωτοσέλιδο tfG
too φοσομο
καί τής δικτατοοί
τίς ΗΠΑ, ή
rapp avinori
ναύηάρΕουν μόνο μέτήσυναίνεση των δύο μεδιο apapo, όταν
τελικά τίναξε στον dépa Τήν noti0εμοη συvalveon τό βαθύ ηΑΣΟΚ Daivemittopepo
στις γεωτοησεις της Exxon
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της mo σημαντικής φά.
σεως στ
δροι [email protected] &ύο χορΑν σέ τελετή στήν Κον σταντι.
για τις τράπεζες
«ΕΖΟΔ0: 6 Merodrrioce.nyepoind mint ς πότό χρηματιστή. 10361 uuttrans
'Η διαγραφή Ένικής-Eurobank _ Πειραιώς άοά
υλτούρα. Ο συντάκτες το
κτασκευή ton Turkish Stream nou
1975 κακώς Τίστεφανότι τά κόμματα exav πλέ.
adn°κτησει ευρurt air κουλτούρα eve
vodetaan,.iryTocprta va
Παλαιότερα είχα ταχθετ κατά Της ΤδΡυσης
Τουρκία άλλά καί mpXt v Eép
git παρακάμπτο
το ν τό κομα pet
tonon osun
Exp0ές 211
British Airwaysorios
Αξιζει νά διαβάσετΕ
81amr uddo.rou'dd
1a000 λιρών σΤ λη ών
DOU ΔΊμ trper καπράνου
αν φεύγουν και οι τελευταιοι
ppoiBd orro OreroBrssh Empireστα