Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

16oC, 12:00

16oC, 20:00

€0.80

18oC - Υγρασία 91%-97% - Άνεμοι: ΝΑ 4-5 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:30 - Δύση ηλίου: 17:20

Ç ðïëéôéêÞ ùò èñçóêåßá êáé ç èñçóêåßá ùò ðïëéôéêÞ

Δεν έχουν καμία σημασία οι
απώτεροι σκοποί αν η μέθοδος επιδίωξής τους αναιρεί την ίδια την ουσία τους. Ένα πεδίο όπου η αλήθεια αυτής της άποψης είναι πιο ξεκάθαρη από οπουδήποτε αλλού είναι αυτό της θρησκείας σήμερα. Η θρησκευτική πλευρά του ανθρώπου παραμένει θεμελιώδης για την υπόστασή του και δεν μπορεί να προσεγγιστεί με όρους παλαιού και νέου. Η πλευρά αυτή εκφράζεται και σήμερα όσο και παλαιότερα. Τα
τεκταινόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν την προσπάθεια ολοκλήρωσης της ριζοσπαστικής πολιτισμικής αλλαγής έναντι του μαγικού και του μύθου, που ξεκινά λίγο πριν την Αναγέννηση. 3>>

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4771

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΤ. ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SECURITY

ÁëëáãÞ öñïõñÜò óôç Ëåõêßììç!


Την ίδια ώρα, ο Αστυνομικός
Διευθυντής, Σπύρος Αλαμάνος,
έτεινε "χείρα φιλίας" προς τους
κατοίκους του Νότου, σε συνάντηση με "Αλεύχιμον", Γκούση
και Κουλούρη.
KEΡΚΥΡΑ. Για την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων
απ' τη Λευκίμμη εντός δυο εβδομάδων, δεσμεύτηκε η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, σε συνάντησή της με τους συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ. Την ίδια ώρα,
που στο πλαίσιο λεπτομερούς
ενημέρωσης για όσα έχουν γίνει, γίνονται ή πρόκειται να γίνουν σε Τεμπλόνι και Λευκίμμη, ο Σύνδεσμος Καθαριότητας
γνωστοποίησε, την, εντός των
ημερών, "υπογραφή σύμβασης
με ανάδοχο" για τη φύλαξη των
εγκαταστάσεων. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων ως προς τις
εν γένει "συνθήκες ασφαλείας"
του ΧΥΤΥ Νότου, δείχνει, πια,
προ των πυλών.
Σελίδες 5&7>>

áôæÝíôá

10>>

ÍÝï ëïãüôõðï êáé ôñéÜäá õðïøçößùí, ãéá Õäñáßïõ
ΚΕΡΚΥΡΑ. Με σύνθημα "η Κέρκυρα κλείνει τους λογαριασμούς της με το παρελθόν. Ώρα για μια Νέα Αρχή", παρουσίασε
η Μερόπη Υδραίου το νέο λογότυπο του "Κερκυραίων Δήμος" και την παραταξιακή ένταξη των Βασίλη Μελίδη, Θεόδωρου
Παπαβλασόπουλου και Τάσου Καποδίστρια. "Τριών ανθρώπων", όπως επισημάνθηκε, "που ξεκινούν από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, αλλά διαθέτουν ένα κοινό σημείο αναφοράς: την πιο μεγάλη παράταξη που μας ενώνει όλους, την Κέρκυρα…" 6>>

“ÔñÝíï” ï Öáßáêáò,
Ýêáíå ôï 4÷4

3570 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα απ’ το λιμάνι
Costa Deliziosa:
09:00 - 14:00
ÅðéâÜôåò: 3570

16>>

"Ôá Öñïýñéá åíþíïõí": Åãêáßíéá & ìíçìüíéï óõíåñãáóßáò

11>>

Ðñïò ßäñõóç áñéóôåñÞ
ðáñÜôáîç åíüøåé åêëïãþí

8>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα