Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Οι επτά χάρτες των ακράιων διεκδικήσεων της Άγκυρας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ
ΤΕΧΝΕΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΕΛΙΔΑ 1
MIPIAM ΚΑΣΚΕΊ
ΜΙΑ ΖΩΗ
ΣΤΗΝ ΚΕΑ
ΤΕΧΝΕΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΕΛΙΔΑ 9
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ inmi
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
«Ιερός
ΣΗΜΕΡΑ:: career.
Οι επτά χάρτες των ακραίων
διεκδικήσεων της Άγκυρας
ο λεμος»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΣ
Σχέδιο «Αλ Καπόνε»
για τον «Ρουβίκωνα»
'συμοεονία
τοσχέδιο κα ΕΛΑΣ με νε nuo
on poeve
γοδικό A Kanovu
τη συμφωνια
Το παρασκήνιο της Ιεραρχίας
Εξαφανίζουν» τη Ρόδο, την Κάρπαθο, την Κρήτη και την Κύπρο
ΟΠΟΙηση του «Ρουβίκωνα» προβλέ
Τους επτά χάρτες τηs Αγκυραs με τιs apaies
τουρκικέs διεκδικήσειs στην Ανατολική Με
σόγειο αποκαλύπτει η «Κ», την ώρα που ξεκινούν οι πρώτεs Υεωτρήσε1s στην κυπριακή
ΑΟΖ από την αμερικανική Exxon. Στουs xapTEs που παρουσιάζει προκλητικά tis τελευταίεs
εβδομάδεs o Toupxos υπουργός Αμυνas Χουλουσί Ακάρ, η Τουρκία εμφανίζεται να είναι
το κράτοs με το οποίο πρέπει να γίνουν όλεs
010ριοθετήσε1s στην Ανατολική Μεσόγειο.
Οιχαρά Es τουs βασ ονται στη μέση γραμμή
ανάμεσα στ1s ηπειρωτικέs ακτέsms Toupcias
και των απέναντι κρατών, ενώ αγνοούνται
απολύτως όλα τα νησιά (η Ρόδο, n Kapraeos,
η Κρήτη, ακόμη και η Κύπρ0s που είναι κράτ0s), ανεξαρτήτως μεγέθου. Στα νησιά «acpnνονται» us θαλάσσια ζώνη μόνον χωρικά
ύδατα. Το δέλεαρ για τ1s παράκτιεs χώρες
τns Αν
υπογράψουν συμφωνίεs με την Τουρκία θα
«κερδίσουν» σημαντικέs θαλάσσιεs εκτάσειs
εν συγκρίσει με οριοθετήσεις με Ελλάδα κ
Κύπρο. Καταγράφονται οι vees iOOpponies
ασφαλείαs που δημιουργούνται στην Ανα
τολική Μεσόγειο και η προσπάθεια τηs ToupKlas να παραμείνει στο παιχνίδι διεκδικήσεων
στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Σελ. 4-6
συμφωνο» κυβέρ nons-Εκκλησ as,
σε ανάδειξη φορολογικών-ασφαλι.
στικών παραβάσεων των μελών της
αναρχικής ομάδας από εκδηλώσεις
υπό την τελεσιγραφική απειλή «If.
του
λαού» αλλά και από ισχυρη ομάδα
μητροπολιτών ακυρώθηκε, η μι
«μαύρων» ταμείων της. Σελ.15
θοδοσία των ιερέων
ακόμα υπόθεση του κρατικού τα
σεται στη νηνεμια
Η υποθαλάσσια χωματερή στον Πόρο
Προς τις κάλπες
σε τοξικό κλίμα
Αντιδράσεις για Σημίτη
Η επιλογή του Μαξίμου να εντάξει
VOLVO NC90
σκανδαλολ
φώνει τοξικό κλίμα στον δρόμο προs
ποτε και αν στηθούν
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Η Ψηφιοποίηση
της γραφειοκρατίας
Η έλλειψη στρατηγικού σχεδι(σμού
σμών του Κώστα Σημίτη, κάνουν λοόπερα εργαλειοποίησns
τns Δικαιοσύνns. Σελ. 12, 13
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
είναι το κύριο Πρόβλημα στην ψηφιαδιακυβέρνηση. Η δαιδαλώδης
Λίγη συναίνεση
xavn αναπαράγεται στην
ηλεκτρονικ
1 η απουσία συναίνεση. Ο
τόπ0s το έχει πληρώσει ακριβά.
funds axtunoúv»
Οικονομική Κ, σελ.4
Μια υποθαλάσσια χυ ματερή ανέσυραν με επιηονες Προσηάθειες δύτες οικολόγοι από τον βυθό στον Πόρο. Δίχτυα-παγίδες, τραπεζοκαθίσματα, Π
ΠΟυτοια όλων των μεγεθών, κασετόφωνα, ανα
τα λάστιχα αυτοκινήτων, καρότσια σούπερ μάρκετ, κάθε είδους ηλεκτρικές συσκευές παλαιάς κα
ας τεχνολογίας, τηγάνια, νιπτήρες κ.λπ. Τα ρυπογόνα ευρήματα εκτέθηκαν σε δημόσια θέα, αλιεύοντας βλέμματα ευαισθητοΠοίησης. Σελ. 18
ιδιωτικ
πανεπιστήμια, θα
ΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πώς 50.000 ευρώ
γίνονται 9.000
οπία
λύ νωρι
α μνημόνια. Και θα
Οταν η Ορθοδοξία
Υπήρξε προσπάθεια
δημοσιας απα ιωσης μου»
στην ώρα του. Δεν μαθαίνουμε
μείγμα ν αρ 0.00 ευρω σημε
γραφής: Για φωτισμ
μου πλήρωναν 50.000 ευρώ, σήμε
δοσυναντα την
Ημεριδα για τους καρπους αυτης της συγκλισης
υχαναλύση
Ηδιευθυντρα του ΕΜΕΤΚατερνα Κοκνά στην «Κ»
ριν°s πρωθυπουργ°s μιλάει
περί να εση αλλά προωθεί
δρου ο λης και το Δημο ρ τειο Πανε
στήμιο, μέσω Προγραμμάτων ενερτον τόνο και η αντιπολίτευση
«Δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση
σε μια θετική στιγμή για το ΕΜΣΤ
και μου καταλογίστηκαναδίκωs
πράγματα», υποστηρίζει σε συνέντευξή τηs στην «Κ» η απερδημόσ1as απαξίωσnstns σοβαρότηταs και τns επαγγελματικns
μου επάρκε1as», συμπληρώνει
και δηλώνει ότι σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση
ς αναβάθμισης, κάνουν τη ζωή
ραπε1as, η ψυχανάλυση εμφανίστηκε η πλησιέστερη πρ0s
τ1s αναζητήσε1stns θεολογias
σχετικά με τον "έσω άνθρωθόδοξη Θεολογία». Πρ
για τη μεγαλύτερη έως τώρα
στην Ελλάδα προσπάθεια διαλόγου μεταξύ θρησκείαs και
ακολουθεί. Αυτόs ο φαύλοs κύκλ0s πρέπει να σπάσει, αν έ
λουμε να επαναλαμβάνεται
αενάωs με χρεοκοπίεs και εθνιΣτον αέρα το «μισό Brexit» της Μέι
KES Κρίσε1s ενδιάμεσα.
όμενη διευθύντρια Κα
Κοσκινά. «Υπήρξε προσπάθεια
ms διεύθυνσns του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονns TExvns. Σελ.1
«K»
enos θερμόs, διοργανωτήs τns
ματα, σελ.4
Ναυπήγηση mega yachts στην Ελλάδα
17-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Fríday
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ :
Τρίτη δύναμη ηαγκοσμίως στον στόλο mega yachts, συγκεκριμένα θα
στην ελληνική κοινωνία
Ποτε
ταρτο δημοφιλέστερο Προορισμό σε «επισκεψιμότητα». Παράλληλα, διΞεκινήσαμε!
Public
ρύνεται συνεχώς η βιομηχανία κατασκευαστών, προμηθευτών, Πληρωμάτων και διαχειριστών, ενδυναμώνοντας την οικονομία. Σελ.22

Τελευταία νέα από την εφημερίδα