Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 5589
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

22 μέλη των
DramaRunners
στον Μαραθώνιο
της Αθήνας
σελ.: 14-15

Σε διαβούλευση το σχέδιο
Κοινής Υπουργικής
Απόφασης για τα Μέτρα
ελέγχου της αγοράς
γάλακτος από το ΥπΑΑΤ
ΣΕΛ. 18

Ι∆ΑΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Α ΛΛΑΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ
το Χ. Κ. Φαλακρού

Γ’ φάση του κυπέλλου
της Ε.Π.Σ. Δράμας

Ε

γκρίθηκαν από την
Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας ΑΜΘ τα
πρακτικά της επιτροπής
του διαγωνισμού για την
ανάδειξη
προσωρινού
αναδόχου της υπηρεσίας:
«Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού
για τη χιονοδρομική περίοδο 2018-2019» προϋπολογισμού
246.512,00
ευρώ με Φ.Π.Α. Απο τον
διαγωνισμό προκύπτει ώς
μοναδικός ενδιαφερόμενος
η εταιρεία “ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ”.

σελ.: 12-13

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ενισχύεται με υπόγειους
και φωτοβολταϊκούς κάδους
ο Δήμος Δράμας

Αναβαθμίζεται
η διαχείριση απορριμμάτων
σελ.: 7

Το θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης εισηγήθηκε στην
Οικονομική Επιτροπή η
Δ/νση Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Δράμας καθώς τα

σελ.: 8

Συνεργασία μεταξύ
Χρ. Μαμσάκου
και Μ. Τάσσου

σελ.: 6

Δράση για την εξάλειψη
της βίας κατά των
Γυναικών στο Κ. Νευροκόπι

σελ.: 3

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

χρονικά περιθώρια είναι
πολύ στενά λόγω των διαδικασιών που πρέπει να
ακολουθηθούν για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΚΟΙΝΗ
ΚΑΘΟ∆Ο ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Πρόγραμμα παρέμβασης
σ το Εσπερινό
Γυμνάσιο Δράμας

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

Η δραμινή
πολίστρια
Ελένη Κανετίδου
στον Ολυμπιακό

σελ.: 12

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

σελ.: 5

ΣΕΛΙΔΕΣ
σελ.: 12

www.xronikadramas.gr

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

24

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]