Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ίδρνής
Νόλαος Καράθάνος 1951-197418
Εκδότρια Σταυρίδου L Σ ula
ή ΔΡΑΜΑ, TETAPI H14 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018
Π Ροδος Β(1974)*
A"όλλου 6880-11 7510,50 e
Διόληστο Apgelm
Μουσείο Δράς
Ερώτηση στη Βουλή
τον βουλευτή
Α,Παγκό
σμιος Πόλεμος
Η ανασκαφή ενός
βυζαντιου μοναστηριού
στον Κορύλοβο Δρ μας
Δεν έχει ylvEI τίποτα για
Χωρίς εκπλήξεις
τη δημιουργία Τμήματος Βραχείας
Νοσηλείας Ογκολογικού Τμήματος
λύσσας
η 9η αγωνιστική
Την Παρασκευή η έναρξη της Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης
Η Δράμα και η περιοχή Της κατά Τον
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο: ενσωμάτωση,
δεύτερη κατοχή, και ανασυγκρότηση
«Ελληνικοί»
τηλεοπτικοί σταθμοί
σταθμών που υπάρχουν στην
έπρεπε να τους αναφέρω παρακάτω. Εγώ όμως δεν συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό
-Δ. Πατρωνίδου: «Το παράδοξο είναι ότι η κατοχή αυτή, TO 191 6-1918, δεν έχει αποτελέσει
καθόλου αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και γενικώς ξεχάστηκε »
Στο πλοί00 της Επιστημο
ής Συνάνπράγματι ελληνικο, όφειλαν να έχουν ελληνικά
Συνάτηση «Η Δρόμια και η Πο- ους οποίες θα ουμμετέχουν δοκοφμέριοχή της-Ιστορία και Πολι- να κτρουποι της ακαδημακής κονό.
ομός», δόθηκε χθες στο αμαρχείοτητος και epe νητές διαφόρων
Είναι όμως ελληνικά τα ονόματα των σταθμών
που βλέπουμε στην οθόνη της τηλεοπτικής μας συσκευής Ας αναφέρω όσους θυμούμαΕ Mega channel Antenna, Star, Open beyond Center TV, Alpha,
Skai (το ορθό είναι Sky), Next, Art, Mtv, Star B. Elladas, Egnatia, Smile, Ena channel, Rchannel, Thraki
δήμαρχο Δρόμος κ. Χριστόδουλο Μαμοόκο, τον πρόεδρο της ΔΕΚΠΟΤΑ κ.
Γώργο Ψαρρ και τη Δδα up lo ορίαςτης bnieu0ης του Πα οσημίου
Ιωαννίνων, κα. Δήμητρα Πατρωνίδου.
Ο κ. Μοιρόκος, στις
λίοος του
οήμανε ότι αναμφίβολα τέτααουνέδρια
αποτε λούν έναν ου μο eη0ap Ya
την ο άδα ητης ιστορίας μας MOaar ό
αυτό το ουνέδριο, υποστήριξε ότι: 00a
μας δceei η δυνατότητα να φιλοξενήοουμε στο βήμα της Ευστημο ικής Συνάντησης στη Δράμα, οημαντιούς
Η Επιστημονική ουνάνηση με θεμα «Η
Δρόμο κα η npoxh της οτ τον Α' Παγκόομο Πόλεμο: evou μάτυσηδοτερη
Net κλπ κλπ.
Και δεν αρκεί που τα ονόματά τους είναι ξενικά
(κυρίως αγγλικά), έχουν καταργήσει και το ελληνικό
αλφάβητο. Για τα προγράμματά τους βέβαια να
mu; Είναι όλα για τα σκουπίδια. Μαγειρική παιχνίδια, περιγραφή σκανδάλων, γάμου και διαζύγια κιΦΩΤΟ Π.T
δεξαχθεί στις 16, 17 κοι 18 Νοεμβρίου,
στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας.
τους και η προοφορά τους είνα μεγάλη
Από αριστερά, η κα. Δ. Πα pum3ου, ο κ. Xp. ΜΟμοίκος,
ριστών αντίπο λώνεκατομμυρία , Υ λήματα δο
Αρνητική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
λοφονίες, βιασμοί, λαδώματα ιατρών, μΚες πολιτικάν, πράξεις "παιδεραστών, καθημερινές |
Μόνο ένα μικρό Τμήμα της περιοχής
Αμπελοκήπων Δραμας θα μπορουσε
να ονομαστεί «οικισμός Αγίου Παύλου»
συγκρούσεις μετα ύαδιεστραμμένων μπα αλά,
αλεςτής άρρωστης κοη ωνίας μα,
προηγούμενες αποφάσεις για μετονομασία των Αμπελοκή
πων σε οικισμό Αγίου Παύλου έχουν ανακληθεί
Του Θανάση Ποιμμέν
τοκυν περιοχής ΑμπελοΠα το λόγο αυτό μάλιστα,
ΕΑΠΟΥ δύο ώρες πων
'Ν ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
στο Δημοτικό
βούλιο Δράκας, για το θέμα
της αίτησης κατοίκων της
nep oxhwrelonnow, για
ΟΟμασιατ ήματος της ΠεΣυμαναγνώστες που δενwpf
ζουντοθ4ια, μερίδα Kara.
κων της περιοχής Αμπελοκήνων, ζητούναονομαστεί
μια αητοφ4ένη, χοροτ,
Αγίου Παίλου».
To θεμα ασηγήθηε0ap.
μόδιος αντιδήμαρχος TOMκών Εργον κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος υποστήριξε
αίτημα Karokuv των Αμπε«ακούς Αγίου Παύλου».
της απόφασης 1022014,
, που από το
μετονομασία, γιατί στη ουvexaa αυτή ανακλήθπρε και
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
τίτλο: Ampa για ακή
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ησηςτης 102/17-03-2014
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
EE6ταση αιτήματος NaΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Γεώργιο.Π. Αρμεν
Ειδικός Ορθοδοντικό
Αξονικές Αγγειογραφίες
υαίων 10, Δραμα
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
Τηλ: 25210 68242
KM: 6942 500 852
Καθημερινα 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
49 χρονια
Παράδοση
στα σαντουιτς
"Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα