Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TETAΡTH

14

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΜΥΘΙΚΟΣ...
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ
ΣΤΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4989

ΣΤΑ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ

Ν.∆.: ∆ιεύρυνση
και στην πράξη
ΣΕΛ. 4

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

24ωρο χωρίς
υπαλλήλους

Ποιοι συµµετέχουν στην κινητοποίηση, συγκέντρωση και πορεία στην Πάτρα (10:30 το πρωί).
ΣΕΛ. 8

ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΑΙΜΑΤΗΡΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΜΕ ∆ΥΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

Το όνειρο
συνεχίζεται
Ένα ακόµα τεράστιο διπλό,
επικρατώντας µε 83-82 της
Νεπτούνας εκτός έδρας.
ΣΕΛ. 13-18

Παραλιακή: Φόβοι
για νέο «εφιάλτη»

ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Καινοτοµία
µε ηλιακό
όχηµα

Κάτοικοι αλλά και εκπρόσωποι φορέων ζητούν από τους αρµοδίους
να παρέµβουν όσο είναι νωρίς, προτού «φουντώσει» ξανά το πρόβληµα

ΣΕΛ. 3

Θα λειτουργεί µε φωτοβολταϊκά και θα έχει αυτονοµία 10
ωρών, µε µηδενικούς ρύπους.
ΣΕΛ. 7

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ «Γ»
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο

HON
FORZDAA
300

Η
ΕΤ

ΕΝΘ ΣΗ
Ο
ΕΚ∆

ΒΟΜΒΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΙΛΟ ΠΥΡΙΤΙ∆ΑΣ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΝΤΟΓΙΑΚΟΥ

Ευτυχώς την
εξουδετέρωσαν!
ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΡΑΣΤΕΣ
ΣΕΛ. 4

ΤΕΤΑΡΤΗ

14

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΠΙΤIΤΣΑΣ
ΑΝAΒΑΣΗ

Θέαµα υψηλών
απαιτήσεων

ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Η νέα δύναµη
CH
ALFA ROMEO B-TE

ολις το 2019! λις, αφού ΟΜΑΕ
Χωρίς Ράλι Ακρόπ
το Ράλι Ακρόπο
ώνας
ς ανασύνταξης» για

Οι σκοτεινές
καλλονές

Τ

εί ο αγ
ο 2019 θα είναι «έτο
ση να µην διεξαχθ
ληξαν στην απόφα
ου Αθλητικαι Eurosport κατέ
ονδία Μηχανοκίνητ
φωνα µε την Οµοσπ
ης να τεθούν υγιαυτή τη χρονιά. Σύµ
ς επιτακτικής ανάγκ
ίναι αποτέλεσµα τη
λις, ώστε να επισµού, η απόφαση ε
για το Ράλι Ακρόπο
ι θεσµικές- βάσεις
άλι το 2020 -κάτι
είς -οικονοµικές κα
ύ Πρωταθλήµατος Ρ
µµα του Ευρωπαϊκο
ter του ERC.
στρέψει στο πρόγρα
ωνία µε τον Promo
ει κατ’ αρχάς συµφ
για το οποίο υπάρχ

ΣΕΛ. 19-24

και δηµιουργηθούν οι γνωστές τραγικές εικόνες που έχουµε βιώσει
στην Ακτή ∆υµαίων.

Με ευχές
για επιτυχία
ΣΕΛ. 10

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΩΤΟ»

Με την ίδια
συνταγή

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού Αγελαδοτρόφων, τοποθετείται για τις τελευταίες εξελίξεις και διαβεβαιώνει τους Πατρινούς.
ΣΕΛ. 6