Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 12:00

19oC, 20:00

13oC - Υγρασία 64%-100% - Άνεμοι: Β-ΒΑ 1-2 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:23 - Δύση ηλίου: 17:24

€0.80

Ç ïìçñßá ôïõ Äçìïóßïõ óôçí ðåñßðôùóç ôùí ÓÄÉÔ

Εξαγγέλλονται και ανακοινώνονται, η μια
μετά την άλλη, οι εργολαβίες τύπου ΣΔΙΤ για την κατασκευή Μονάδων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Σκουπιδιών σ’ ολόκληρη την Επικράτεια.
Η ελληνική υστέρηση στην αντιμετώπιση της κατάστασης μοιάζει σα να εκβιάζει τελικώς μια λύση που τουλάχιστον πριν από τέσσερα χρόνια
ετίθετο υπό αμφισβήτηση και προς συζήτηση. Τώρα ανοίγει ο δρόμος υπό την πίεση των πολιτών που σε πολλές περιπτώσεις, και σ’ αυτή της
Κέρκυρας, ζουν μέσα σ’ ένα διάχυτο και εκτεταμένο σκουπιδότοπο, που απειλεί την υγεία τους και την οικονομία! Το θέμα μπορεί να μην είναι
ταμπού όμως σε πλείστες όσες περιπτώσεις η κριτική γίνεται για κακή διαπραγμάτευση του Δημοσίου με την εταιρεία... 3>>

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4767

ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ, ΣΤΟΝ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ÅíÝäñá óôïõò åñãÜôåò ôïõ ×ÕÔÁ


Τους την είχαν
στημένη και τους
πετροβόλησαν

ΚΕΡΚΥΡΑ. Επίθεση σε τρεις
φάσεις και πετροπόλεμο, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν το απόγευμα της Τρίτης οι εργαζόμενοι του συνεργείου, που εκτελούσε εργασίες στην εγκατάσταση στα Μεσοράχια. Σύμφωνα με τις δικές τους μαρτυρίες, η πρώτη έφοδος εναντίον
τους έγινε στον δρόμο που συνδέει τον ΧΥΤΑ με την ε.ο. Λευκίμμης.
Σελίδα 3>>

Åðßóêåøç
Ôóßðñá óôï
ðåñßðôåñï ôïõ
Êïéíùíéêïý
Óõíåôáéñéóìïý
ÊÝñêõñáò

4>>

Φθινόπωρο στην πιάτσα! Με την ευασθησία της ματιάς του Βασίλη Δουκάκη

ÌåãÜëç ç áíôáðüêñéóç óôï êÜëåóìá ôïõ... Radar!

«ÔñÝ÷ïõí»
ïé åñãáóßåò óôçí
AíïõíôóéÜôá >>
3

9>>

ÅãêáéíéÜæåôáé
óôá ÁíÜêôïñá
Ýêèåóç
ôïõ ÔÜóïõ
Ìáíôæáâßíïõ

11>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα