Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
Μακεδονικά
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1981
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018 . αρ-Ρόλλου 1862 (42) * troc 380 * ΤΙΜΗ: OSO ε
Ta Μακεδονικά Niinivoa
ντεορτη ra, ακομμάτιστα. πολιουνικά.qltpolpria
ties l κάποτε ήμασταν
απεργίας την Τεπραγματικά
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
avepeinw πον ανωνΚοντ
ματώναν, που ένιω0av Ντρήφανοι για κείνο το μικρό
rte,λούνται,
πλατεία, αποφάσισε Το &α,
μας. για τονς "δρόμους του
Καρασαρλίδου: τελωνείο Iman
Κάποτε μασταν wmooia Εμείς, naKapr μπάλα
στοος δρόΡοος με Τρόπυα σκαρ.rma. διαβααμε δανο.
στην Κουλούρα | ERii
ελλείψεις προσωπικού
και οχημάτων στην ΠΥΝ
α ro, ao ayunosoap ετησιμμματρ" ac
καλό ιοαντελόν, που μας είχαμε σκίου.
Κάποτε ήμασταν εραστ4c ta εμε1e Komdpa σταν
στα μάτια το rpwi, κρατιόμασταν Toxtpt όλη μέρα.
Κάποτε ήμασταν ταξιδεντές κ.
zic; Μ' ένα σακίδιο στην πλάτη, λίΥα λε +τά στην τσεπη και τα βΜία
σχάλες μας στα κ apd της Φ.uprvriac. ΤρώΥαμ. φα.
τητας, μορίζοντας τα πόδι όλων των λαών της oescov.
"πόλεμος" ανακοινώσεων αγροτικών συλλόγων
Kdnote ήμασταν καλλιτέχνες "a egttic Ξυπνού0aοαν να μην ν ήρχε θάνατος, Μόνο μας μέλημα ήταν
noe. σε ανακοίνωσή toe, emo.
μεβοολευτές κοι
ομοσπονδία roYIZAAT
χαμε στις παιδικές Χυές Eowiow tous και
ΜΠΑΝΤΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΜΑΡΟΑ
ρεοόμασταν, κάναμε έρωτα, τ ειδοαμε, κάναμε τ4BAZAAR ΧΑΛΙΩΝ
Μεγάλη ποικιλία χειμερινών χαλιών
ΑΙΤΗΣΕΙΣ . ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
δεν έχουν μιΐνη καιολλά. Δεν είμαστε dv0pMRO
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΛ. 23320-20330 & 6939-794630
Κωνσταντίνο$Σταματόπουλος,MD
κατ στροφης μας, τους moamoda Ma wrod είναι
Μοκέτες 2 μ. Χ 2,40 μ. μόνο με € 30
είναι
Διάδρομο από € 8 το μέτρο
Zopcapaq 10, Νάουσα Ι 23320 52S54 | myskin.gr
τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ