Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

12

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2463

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΡΩΜΑ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ

Τα «δώρα»
στην Πάτρα

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΠΡΩΤΗ ΗΤΤΑ 1-0
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

«Πληρώνει»
την αφλογιστία

Tο «υπόγειο» τρένο, το φράγµα Πείρου και άλλα εκκρεµή
ζητήµατα στο πακέτο υποσχέσεων του Υπουργού. ΣΕΛ. 8

Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΗΣ Ν.∆., Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Γ»

«Ήττα του
ΣΥΡΙΖΑ, σε όλες
τις κάλπες»

ΜΟΝΟ Ο ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛ ΞΕΧΩΡΙΣΕ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΥΡΟΥΣ»

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ: ∆ΙΠΛΟ
Ο ∆ΙΑΓΟΡΑΣ, «Χ» Ο ΡΙΟΛΟΣ
ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΙΤΙΤΣΑΣ:
1ος Ο Μ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,
2ος Ο Π. ΦΟΥΝΤΑΣ
ΕΠΣΑ: ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΣ
∆ΙΑΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ∆ΡΕΠΑΝΟ-ΑΕΤΟΣ
ΣΕΛ. 18-33

Πώς ν’ αντέξει η καρδιά
την τραγική απώλεια

Η κυβέρνηση επιχειρεί να διασωθεί µε παροχές και όξυνση του
πολιτικού κλίµατος, σηµειώνει σε
συνέντευξή του.

ΣΟΚ: ΓΟΝΕΙΣ «ΕΦΥΓΑΝ»
ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ 24 ΩΡΩΝ,
28 ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥΣ

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 5

Ο Φάνης και η Μαρία Αθανασοπούλου (φωτό αριστερά) δεν άντεξαν το χαµό του γιού τους, Παναγιώτη (φωτό δεξιά),
ενώ 7 χρόνια πριν είχαν θρηνήσει την απώλεια και του άλλου τους γιου, του Νίκου
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ Η ΧΟΡΩ∆ΙΑ
«Γ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ» ΣΤΟΝ
Ι.Ν. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

Τετράφωνη
µουσική
µαγεία
ΣΕΛ. 4

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΕΡΗΣΑΝ

Aχαΐα: 6.000
αναδροµικές...
«αγωγές»

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ

Συνωστισµός σε δικηγορικά γραφεία και ταµεία για τη διεκδίκηση
σηµαντικών χρηµατικών ποσών.

«∆εν µπορούν
να µας το πάρουν»

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 9

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, Ν. ΓΙΑΡΚΙΑ

Υπηρέτης της
αυτοδιοίκησης
ΣΕΛ. 2