Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Politik Press:

Recognized text:
29

19

14-15

6

12-13

8-9

16-17
10-11

5