Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Επιστολές | Αρχίζουν
Ο ΚασαΠίδης
Yici την
Περιφέρεια
Je Ιταλών
εκ ητωσεις
το 1940
lanco 21,
Ελίδα
napaoczun 2.112018
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ahenrivaw 22, rpeßevd ITnA. 2462 087772, Fax 2462087773 lemail: [email protected]
φέγγοντας μ' ένα μικρό δαδί
Nima n wo στη νύχτα βοδΚαμε ασταμ τητα, ένος Πίοω απ' τον άΝΟ.
βού οΚΕ ίοαμε το γόνατο. Επειδή το no uxvo ψοάΝΕ στους δρόμους ξιο.
καθώς μες στην uni μας. Καιως Af Ες φοές όηου κάναμε στόση να ξακου.
νοντας μ ένα μικρό δοδί μία μία εμαροΟμοσταν τη σταφίδα Η Φοές nn
αν ήταν βολετο. Μναμε βαστικά τα pouxa και ανόμασταν με R000 ώρες
nonfc όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μος αε ανέβα η ψείο ως το Μιμό.a
μπροστά να κ
δίοουμε δρόμο,
ού ξημερώο
και μας βίου VE στόχο τ
νήθειο του, στην io n ντοτε dpa ξημφωνε το Φως.
Οδυοσεας Ελύτης
Αό τη συλλογή Το Αξιον εσυ (1959)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5ο ΧΑΑ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον un°λογιστή σας.
-κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf ταξιδεύουν
τον έντυηο n°οτικό novo στο email avaww στουν μας.
Σταύρ0SXp. Kapaysouvns M.D.
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
(Εμπορικό Ελιμεία)
TK: 51 100 TpeBevó
Τηλ: 2 4625 021 44
Επείγοντα: 6944 286795
20 28964-296 20 23214
o: 6977 019452-6932 235231
TnA. 2462080550