Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
2.ΕΤΟΙ
Am.ATO 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Στις 619,40 μονάδες
Ανοδος 0,01%
ΠΟΕΔΗΝ
ΒΟΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
χαλασμένα μηχανήματα
και έλλειψη φαρμάκων
για χημειοθεραπείες
στο ATTIKOV
ΠανάκριΒο νταούλι
Η κυβέρνηση
ξήλωσε τη διοίκηση
Νόμιμες όλες
οι συναλλαγές
μέσω των POS
ας TainPog, Mia omloi
nou and δείχθηκε novdagaBo λάθος
χολιάζει n Handesblatt μ//ilo 'Koxdno!πες αγορές, και mpootam: -Καμία
Ich. 5
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
@pixpeo κα' &cv mpenc) να καταβάλλει
Ex500 νΨηλά επιτόκια στα ομόλογα nous
ΜΑΡΟΚΟ
Βρυξελλών, αλλά κα, tns enestenovipeΗ Ευρώπη
να μη μεταμορφωθεί
σε φρούριο νια τους
μεταναστες
ρικοαές συντάξεων, νο μοιράσει κανο