Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1 876
x. Κουτσούμπα!
Πααχενη2NEL
1012018
Αριθμ. φύλ.41 1941 Ετος 14201 Τιμή 1,50
Σελήνη 25 ήμερών ! Ανατολή ήλίου 6.52-Δύσις 525.
Πρόκήούσσει εκλογές
στις 18 τον«Απρίλη τον Ψεύτη»
ΑΓΑΠΗΤΕ φίλε, έως έδώ ήταν τό
«ταξίδι» μας!
ποίου είχα έπιβιβαστεί άπό τό Καλλιμάρμαρο
σε τό Δ.Χ. στην διασταύρωση μεταξύ των Στύλων
και μού έδειξε την κόκκινη κορδέλλα που άπα
ONS .
κάνει πορεία πάλι:-διερωτήθηκε ένοχλη μένος
Για να είμαι είλικρινής δυσαρεστήθηκα από την
Πέντε ψηφοφορίες στην Βουλή-Ο Τσίπρας πάει Πρέσπες μέσω
Συντάγματος!
μόλις είχαμε αρχίσει να μπαίνουμε στα «βαθειά
Ενώ μού διηγείτο γνωστα «ντεσού
ταστροφικό πέρασμα της Uber άπό τήν έλληνική
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ προγεφύρωμα για τήν
ψηφίας πού θά όδηγήσει στήν ύπερψήαδικασίας γιά τήν αναθεώρηση τού Συήθελα νά είμαι συνεπής στό ραντεβού μου.
στικοί.(Η συγκεκριμένη εταιρει
ντάγματος."Οπως αποκαλύπτει σήμερα
ματα εξυπηρέτησης πελατών, τ
Εστία», άπωτερος στόχος του Μαζί
business καί το executive.) Εκτός όλων των άλλων
i ταξιτζήδες είναι και καλή πηγή πληροφόρηναστατική γυμ
κόμματα που θα κληθούν να καλύή νά άδειάσουν τα στελέχη τους,
αίσθηση της κοινής γνώμης. Ή μέρα ομως ήταν
ήλιόλουστη, χρόνος για περπάτημα υπήρχε
στον βαθμό που αυτά έχουν έ
γραμμές σε «Ποτάμι», ΚΙΝΑΛ.«Ενω.
να προκηρύξει έκλογές για τις 19 Μα
αύτό το ύπουλο σχέδιο τού κ. Τσίπρα o
μας είχα την περιέργεια νά δώ ποιοί κάνουν ποεία έχοντας κλείσει τό κέντρο άπό τους Στυλους τοο 'Ολυμπίου Διός μέχρι την Ομόνοια και
ι έπίσης την άναμική σημερινή συOV
Στήν πεζή διαδρομή μέχρι την Βουλή παρατησα
γραφεία γιά
βαίνει πάλι σέ τούτη τήν απρόβλεπτη πόλη. Στο
στις Πρέσπες μέσο. Συντάγ
ψηφοφορίες γιά τήν άναθεώρηση θά
αποτελέσουν γενική δοκιμή γιά τήν
συγκρότηση της δύσκολης πλειοψηφί
ας πού ρέγεται τό Μαξίμου γιά νά παραχωρήσει τό ίερό όνομα τής Μακεδονίας, κόντρα στις απόψεις τού συνόλου
Δύο ψηφοφοριών για τις Πρέσπες
μία για την κύρωση τής συμφωνίας καί
μια γιά τήν έγκριση τής πράξεως προίδέα τής άποχ(ρήσεως.
τή της χώρας! Ή προκοπή της χώρας! Μά, καλά, δουλειά δεν έχουν;». Ήταν ο,τι πιο έπιεικές
Μίας ψηφοφορίας γι
ρηση τοϋ Συντάγματος και συγκεκριμέση προανακριτικής έπιτροπής για την
σχωρήσεως τών Σκοπίων στο ΝΑΤΟ.
νως γιά τόν προσδιορισμό τών άρθρων
πού θα άναθεωρηθούνΣε αυτές πως
γεια, δπως διέρρευσε χθες στον ΤύΚαί
ταν συγκεντρωμένοι καμμιά
γινε γνωστό θα μετάσχει ευτυχώς και
στελέχη τής ΝΔ και ένα τού ΠΑΣΟΚ.
φθάσουν τις έξι! Μέ τήν σύσταση τής
«Όχι» στήν κίρωση της Συνθήκης
απαιτεί το 64,7% των Έλλήνων
H1στορία
Νέα άπό τό Begalive
μιας Αποτυχίας
του Σαράντου Ι. Καργάκου
ΠΕΝΝΕΣ
ψήφισε νόμο που καθιστα
ΕΧΩ ΤΗΝ έντύπωση οτι ο συγγ
Ράις Μπάροους (Burroughs), ό δ
ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ πλειονότης τών' Ελλήναν, τό 64,7%, καλεί τα μέλη τής Βουλής
πικυρώσουν την Συμφωνία των
αρζάν, γιά ν πάρει μια εικόνα της ζούγκλας
πιθανώς νά έπισκέφθηκε την Ελλάδα. Ίσως μάλιστα στη χώρα μας να έμπνεύστηκε και την πι
διότι οι τιμές έχουν αύξηθει τόσο πολύ που οι
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
στα μέσα 'Οκτωβρίου σε ολη την Ελλάδα.
ζήσουν στά μέρη πού
της χρόνια. Και το λέω αυτό
άν υπάρχει λαός που παρ τή νοημοσύνη του
να πιθηκίζει καί νά μαϊμουδίζει τόσο άσύστολα
ενώ ένα ποσοστό 7,8% δέν άπαντα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι έπί του ζητήματος οι
Lake Waitaki Village
κούνται. Στήν Ναμίμπια,
Μέάτζέντα Ομπάν
Το «Θέατρο της Δευτέρας»
κονΤΙμό φράγια. Από τό
Ελλάδα οχι. Η παραγωγή φουσκών σε ολους
ούς τομείς της ζωής, και προεχόντως της ποσαν έν6ρα σέ άγέλη έλ1980 δμως έγκατελείφθη,
τραυμάτισαν έναν άρσε'Η πόλις άποτελείτα άπό
άκτώ σπΤΙαέν άπατονικό έλέφαντα καί τότε
ήάγέλητούτρα ματία
ΔΥΣΚΟΛΗ φαινεται οτι θα ειναι η συνεργασια της
"Αγγελα Μέρκελμέ τον νέο πρόεδρο τών Χριστιανοδημοκρατών. Oi δύο έκ τών τρών ύποψηφίων άνήκουν στους έπικριτές της, ένο ολοι επιθυμούν την
σκλήρυνση της πολιτικής εν αντι του μεταναστευτιKou.'Ούπουργός,Υγείας της Γερμανίας Γενς Σπάν
ΣΥΜΦΩΝΟ Συνεργασιας υπεγραψαν χθές
κός γραμματεύς τής Βουλής τών,-Ελλήνων Κώστας
Αθανασίου κ
Εθνικού Θεάτρου Στάθης Λιβαθινός. Μέ κοινή δι
άθεση εξωστρέφειας, ή Βουλή τών,-Ελλήνων και τό
Έθνικό Θέατρο έπιχειρούν να δημιουργήσουν νέους
δεσμούς μέ τήν έλληνική παραμεθόριο, δίδοντας τήν
δυνατότητα σέ πολίτεςάκριτικών περιοχών να παρακολουθήσουν άπό τό Κανάλι τής Βουλής παραστά
σεις τοϋ 'Εθνικού σέ άπ ευθείας σύνδεση
"Αλλ' ας αφήσουμε το ζήτημα των φουσκών
μερα ούδεις μή N8οζηλανδός μπορεί νά τό άγοράμένη. Καί 01 έπίδοξοι «Βολοφόνοι» έτράπησαν σέ
ινώς. Παραπο|
μετανάστευση.Ακόμη καιήσύμμαχος τήςΆνεγκρέτ
Κραμπ Κάρενμπάουερ έχει ταχθεί ύπέρ τοϋ αύστη
εκάδες σαρκοβόρα θηρία θα ορμήσουν
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Ο
Αξίζει να διαβάσετε
τού Δημήτρη Καπράνου
«ΟΪΔημονρατικοί!
Περί Άστυνομίας και πυροβολισμών
Οποιος κραδαίνει όπλο
άστυνομικούς τό μήνυμα
πρός τήν έξουσία-είχε συδα ή όποία άνέδειξε τέ πρώτο
θ μαγά καιρό την «δολοφοτήν αύξηση τής by ληματ τα τειχη του Γοαμπ»
Στήν πρώτη περίπτωση
κοόπρώην r oursov
κρατάς όπλο καί τό
νισθεις στά ΜΜΕ έπειτα άπό
πυροβοληθε άπόάστυνομικό
πού τόν κατεδίωκε άπό στέ
κατά τών άστυνομικών και
Ιστορικα ντοκουμέντα
Ενα έλλειμμα που
ήταν πλε
το Ελευθερίου ΙΣκιάδ (σελ. 4)
ότ sod κόμμα τότ Ο άπ
ήσουν τάυρά
οικονομική Αστυνομία και
os άποκηρύξει, έξΕΥέρθηκαν
όταν ό Κωνστα rivos Μη
τσοτάκης ώς πρωθυπουργός ΕΧε άπαθύνει πρός τούς
BeBaicos, ό έν λόγο λησμονΕ πώς τό κόμμα τουτότε πού βρισκόταν στήν
άντιπολίτευση καί έρχόταν
Λησμονεϊ έπίσης ότι τό
κόμμα του ExEl μεγάλη εύθύ
νη τόσο γιά τήν ύποβάθμι
ση τού ρόλου τής Αστυνομίας στήν χώρα δσο καί γιά
ονασμα!»
pepe στην δημόσια τάξη ένα
ura η
μοάλι