Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΠΑΤΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9661 . ΕΤΟΣ 340 -TIMH 1 € . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
| Ετις 619,32, μονάδες
πτώση 3,26%
ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ
Οι οκτώ δείκτες
που αποδεικνύουν
τη στασιμότητα
της οικονομίας
Το μαυρο Χρημα:
Σελ. 2
"Έφοδος" στα γραφεία
της ΕΛΜΕ Πειραιά για το
ταμείο αλληλοβοηθείας
ΕΠιλογή μας
1mV Προτίμηση του Ταμείου να εφαρμοστούν ο
Ψηφισμένες Περικοπές στις συντά5εις ώστε να
χώρος νια την υιοθέ non των αντιμέτρων επανάλαΒε ο εκπρόσωΠος του
ΔΝΤ στο πλαίσιο καθιερωμένης ενημέρωσης
Νέα επιδείνωση
των προσδοκιών
στη βιομηχανία
Σημείωσε δε ότι Πρόκειται νια ένα μετρο Που
άει ίδη Ψηφιστεί εδώ και καιρό και τόνισε
θεωρεί σημαντικό να εφαρμόζονται οι Πολικές
Που χουν ηφιστεί.
ΟΤζέρι Ράις κληθηκε να anavu0ει για το 06.
ματης πρόωρης εξόφλησης των δανείων του
ΔΝΤ. "Δεν γνωρ ζω τις λεπτομέρειες αλλά μπορώ
να Πω ότι είναι μια απόφαση Που θα Πρ Πει να
Πάρουν οι ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της διαχείρισης χρέοος, τόν σε ο εχπρόουΠος του ΔΝΤ
ΟΠως συμπλήρωσε ο Τζέρι Ράις η Ελλάδα
ό ε μια σειρ επιλογών και απί (σ.σ. Πρόωρη
Σελ. 5
anonin ρω m) είναι μια ε' αυτών". Τόνισε δε
ηχώρα είναι σε ισχυρ ί θέση μετά mv απόφαση
τον Eurogroup νια τα Περαιτέρω μέτρα ελάφουσης Του χρέους αλλά και το μαξιλάρι ρευστό mas
Που άει δημιουργηθεί με m Βοηθεια και ms
εκταμίευσης της τελευταίας δόσης του Προγρίμ
ματος. Ετσι, ουμιλιίρωσε μπορεί να είναι unopo006
ναίαί στας οκεδιασμούς.
Το σ ελεχος του Ταμείου κλήθηκε να σχολιάσει
και η συνάνυ on τον ΕυκλείδηΤσακαλώ ου με
mv Κριστίν Λαγκάρντ στο Μαλί καθώς και αν
επίθε8αι νε το Ταμείο αν τοί ε ανακοίνωση του
ΥΠουργείου Οικονομικών συν οοία avoepoνταν ό'το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου
είναι npexioms mimpa μετα50 Ελλάδος και Ευρωπαίων και ο δημοσιονομικός χώρος Πράιει να
δοδευτεί προς όφελος ms κονονίας και ms avi.
ΣΤΟ 2,2%
η ανάπτυξη
στην Ελλάδα
TO 2018
για την Πυροσβεστική
πρόγραμμα με την Ελλάδα και η κύρια διάδραση
μετοδύ Ελλάδας κου Ευρώηης. Ευρύτερα auif
ναι η ουμφωνία, είτε, "και οίνουρα συμφωνούμε
on 01 Πόροι πρ ηει να χρησιμοΠοιούνται προς
όφελος της κοινωνίας