Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27162
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
ΣΕΒΕ προς
Νοτοπούλου:
11ροχωρηστε τις
επενδύσεις στη Β
Δηλωση σοκ Σόιμπλε:
Κατηγορήθηκα ότιπαραήμουν
να 100 ώρος με την Ελλάδα
ην ενισχυση των αρμοοιοτητων και
ου υφυπο
κών (Max εδονίας-Θ!άκης), την επίσπευση των διαδικασιών του νέου και
δεν τηρούσαν τους κανόνες. Ω
στόσο όλα αυτά τα κάναμε με
Ο πρώην υπουργός Οικονομι
και τη σημιουογια των αναγκαιων πρου
οσέλκυση ε
ων στη ΒοΟεια Ελλάδα, ζήτησε η διοίκη
ση του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)
από την α!μόδια υφυπουργό, Κατερίνα
στους δημοφυ
κους της χωρας του, σχοΑ1α
σα αποχώρηση της Αγγελα
διοικητικού συμβουλίου του
φορέα, στη Θεσσαλονίκη.
CDU και την καγκελαρία. «111
φαση την κατάλληλη στιγμή
Λόγω των διδαγμάτων της Δη
μοκρατίας της Βαϊμάρης, η θέση
ανερΥια τους
τεηευταιους μηνες
ιένου χαγκελ
στο Σύνταγμά μας είναι π
ος μπορεί να αποπεμφθε
παρά τη θέλησή του μόνον εάν η πλειοψη
ν Ελλάδα. « [
] Θα χαιρόμου
ε μια εφ' όλης της ύλης συ
του προέδρου της
για την Ιταλία με είχαν στηρίξει όταν
προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε στους
λάδα τ
γε!μανικής Βουλής και πρώην ΥΠΟΙΚ
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε από δεν έλειψαν
αναφορές στην Ελλάδα. ΣυγκεΧΟιμένα,
κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι στη
ν προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα
Η θέση της
αυτό θα ήταν αδιανόητο.
τόν είναι ισχυρή λόγω του Συντάγματο
κανόνες», ανέφέρέ χαι αντέκρουσε την
κατηγορία ότι στο παρέλθόν «το παρά
τράβηξε» με την Ελλάδα. «Οχι. Η χατη
γορία στο Κοινοβούλιο μου ήταν ότι πα
Qαήμουν γενναιόδωρος με την Ελλάδα.
ι Ελληνες
μερα(σ.σ.Τετά!τη) στη δημοσιότητα.
ο του 2018 (δεν υπάρχουν
διαμάχη με την ιτ
αλική κυβέρνηση η Κοοιχεία για την Ελλάδα
Οσον αφορά τη μάχη της διαδοχής, ο Β
μισιόν αποφάσισε για πQώτη φορά να ατο!ρίψει έναν εθνικό προϋπολογισμό, ο
B. Σόιμπλε προχω!ά σε έναν πα!αλληλι.
στο 8
σε σχεση με τον προηγουμενο μηνα, κατα
γράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το
Νοέμβριο του 2008, Στην ΕΕ η
ανεργία παρέμεινε σταθερή
Και αυτό ήταν αλήθεια διό
Το πρώτο πετρέλαιο σε Δυτ. Ελλάδα το 19
Καθολική ρύθμιση
του μεταφορικου
Από το 2019 αΟΝζουν γεωτρήσεις για
γωγιχη γεάπρηση θα γίνει επίσης την επόμενη χρονιά με στόχο η παραγωγή να αρχίσει το 2020
για έρευνες στις περιοχές του Ιονίου και
της Κρήτης που δεν παραχωρήθηκαν κατά
γεωτρηση
υδρογονάνθ!ακες στο Ιόνιο, στις περίο
χές του Πατ!αϊκού κόλπου χαι στο Κατάδιαφέροντος. Τα
Στους στόχους της ΕΔΕΥ περιλαμβάνε
ται επίσης η προσέλχυση ενδιαφέροντος
δεδομένα αξιολογήθηκαν συ-LAN
του ετους
δρος της Ελληνικής Διαχε1Q1στικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (EAEY),
τολικής Εν!ώπης. Πα!άλληλα, εξελίσσε
ται εκστρατεία για την προώθηση των
θαλάσσιων πέριοχών στο Ιόνιο και την
ΑρΥοκίνητος και ξεπερασμένος ο
μηχανισμος αντιμετωπισης
φυσικων καταστροφων
φαση μας ειναι να προχω!ήσουμε στη
διεύρι,νση της εφα!μογής και από 1/1
2019, τις TQώτες ημέρες του επόμενου έ
τη που δε
υς θα επεκταθεί χαι θα γίνει χαθολιχ
η Qύθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου
δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Α
θηναϊκού-Μακεδονικού ITQaXTOQε
φερον κατα τις οιαγωνιστ
ες που προηγήθηκαν
ε έναν μηχανισμό διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, πολυδαίδαλο, α07ox1
νητο, ξεπέρασμένο μπρος στην επιτακτική ανάγκη γ!ήγορης Χαι αποτελεσματικής θω
ακισης των πόλεων, απέδωσαν τα καταστροφικά αποτελέσματα της κλιματικής αλλα
Στον Δυτικό Πατραϊκό Κόλπο η Κοινοπραξία των Ελληνικών Πετρελαίων και
της Edison προγραμματίζει για το 2019
την πρώτη από τις 2 ως 5 ερευνητικές γ
ωτρήσεις που θα ακολουθήσουν. Στο Κα
γης στην Ελλάδα οι ομιλητές στην ημερώα με θέμα φυσικές καταστροφές. Πρόληψη
Πολιτική Προστασία & EQγα Υποδομής», που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητή!10 Ελ
λάδας (ΤΕΕ)
γός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτι.
«Σε κάθε περίπτωση ήταν απόλυτη επιτυχία που έχει καταγραφεί από την εφαρ
μογή του
Παρόντες στην ημερίδα ήταν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Δημαος
εκπροσωποι των
τάκολο, περιοχή που έχει παραχωρηθεί
μμάτων χαι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μηχανι
και απο τις πο)
μέλη του ΤΕΕ. Στο πρώτο σκέλος της διοργάνωσης, οι ειδικ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα