Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Ιωάννης Α. Κόλλιας
1ο Κατάστημα
Αγίου Τρύφωνος 5,
Τρίπολη, Τηλ. 2710 223681

2ο Κατάστημα
Αγίου Κωνσταντίνου 52,
Τρίπολη, Τηλ. 2710 222601

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΕΜΠΤΗ 1 Νοεμβρίου 2018 | Αρ. φύλλου 264 | 1 €

Κιν: 697 3238675
Email: [email protected]

Ενθαρρυντικά στοιχεία για την ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας το 2018
• Σύμφωνα με το Δελτίο Εξελίξεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ενισχύθηκε η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2018, όπως προκύπτει από το Δελ-

τίο Οικονομικών Εξελίξεων του υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
[• ΣΕΛΙΔΑ 4]

Σε νευρική κρίση ΠΑΣΟΚ και ΚΙΝ.ΑΛ., για τα ...«μάτια»
του Βαγγέλη Γιαννακούρα!
• «Παραμένω ΠΑΣΟΚ!... Είμαι μπαρουτοκαπνισμένος!... Θα κριθώ από το έργο μου!...» απαντά ο
αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, που εννοεί να είναι και με τον αγροφύλαξ(!) και με τον χωροφύλαξ(!!)
Ομοβροντία ανακοινώσεων
ακολούθησε χθες από ΠΑΣΟΚ
και ΚΙΝ.ΑΛ., για την οριστική
απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, Ευάγγελου
Γιαννακούρα, να μην εγκαταλείψει το πολιτικό «σκάφος»
της Νέας Πελοποννήσου, της
περιφερειακής αυτοδιοικητικής παράταξης του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη, με την
οποία από οκταετίας ―και
κατά «παρέκκλιση» των αποφάσεων του επίσημου κομμα-

τικού μηχανισμού― «επιβιβάστηκε», για ν’ απολαύσει αδάπανα την ...«κρουαζιέρα»,
μάλιστα από την πρώτη θέση!..

Γνωστό τοις πάσι είναι πως
το επίσημο ΠΑΣΟΚ ―τότε―
ανακοίνωσε μαζί με τους άλλους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες των νομών της
Περιφέρειας Πελοποννήσου
και τ’ όνομα του δημάρχου
του πρώην καποδιστριακού
Δήμου Τρικολώνων, Γιώργου
Μπαρούτσα, αλλά αυτήν την
απόφαση αγνόησε ο «χρισματούχος» υποψήφιος Πέτρος
Τατούλης, και στη θέση του
ανακοίνωσε τ’ όνομα του ια-

τρού - χειρουργού Ευάγγελου
Γιαννακούρα. Αυτή είναι η
επίσημη εκδοχή, που διέρρευσε εκείνη την εποχή· η
ανεπίσημη είναι άλλη.
Έτσι, σήμερα οι πολιτικοί
σχηματισμοί ΠΑΣΟΚ και
ΚΙΝ.ΑΛ. (οι δύο πλευρές του
ίδιου νομίσματος) διαρρηγνύουν τα ...ιμάτιά τους, για
την απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας να υποστηρίξει εκ νέου τον Πέτρο
Τατούλη.
[• ΣΕΛΙΔΑ 8]

Νέες χρηματοδοτήσεις στους δήμους Τρίπολης και Γορτυνίας
από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος II»
Για την Προμήθεια
- Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών
οι δήμοι Τρίπολης και

Εθνικής Αντιστάσεως 51 - Τρίπολη
Τηλ.: 2710 - 23 86 68

Γορτυνίας λαμβάνουν αντιστοίχως τα
ποσά των 255.767,00 ευρώ και
252.000,00. Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, ο δήμος Τρίπολης θα

λάβει το ποσό των 339.760,00 ευρώ.
Τα ποσά λαμβάνονται με απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση
(φωτ.), στο πλαίσιο των προσκλήσεων
του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ».

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
εργάτες σε εργοστάσιο
ανακύκλωσης
στη
ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης,
για πλήρη απασχόληση.
Τηλ. επικοινωνίας:
2710 238825