Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ρντής-Νυκόλαος Καρα λάνος 1951-1974 180 oripu-Exddpw Σταυρίδοο L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
lepilog B, (1974)*
A"όλλου 6880-1 1.742 050 €
ΗΟνειρούπολη
Δράμας Ταξιδεύει
την Κυριακή στην
Πρωτάθλημα βόλεϊ Α2 γυναικών
quo την,παλιά Δράμα
ο. Πρώτη νίκη | - ami 11 TArrm
Ένα σημαντικό ιστορικό αρχείο
Πρώτη νίκη
Του Γυμναστικού
Το πρώτο φύλλο
- km hva sre emas son
Του «Πρωινού Τύπου»
Με 80.000 έως 100.000 προοιός το μήνα
η ιστοσελίδα μας proinos-typosgr
Θεσσαλονίκη 1.ΖΔράμας
Από Τις 5 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου
Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες του Νομού Δράμας
Δ/ντρια Δασών Ν.Δράμας: Έχουν εξαιρεθεί όσες
εκτάσεις βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών
με κίνησης ΑμεΑΝ Δράμας
νησης ΑμεΑ για το έτος 2018, όπως wumorane oce από
τηΔύανση Δ μό ος YY ίας και Κον κής Μ pu
Τμήμα Κονϋνκής Αλληλεγγύης της npopepesans
-Δεν χρει
-Από αύριο 2 Νοεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους επί των δασικών χαρτών
άζονται πλέον οι πράξεις χαρακτηρισμού για διάφορες παρεμβάσεις
65η NoeuA ίου και Νης η
προγράμματος είναι άτομα με n°οστό αναπηρίας από
Του ea όοη Πολυμένη
NAPTHeHAN
από τις
γιατο Νομό Δρ4ας,ε4ιρούνται οι προπλατφόρμα του Κτηματολαρίου, Καλαμταίου, Καλαμώνος, Avicu
λογίου, οι δαοκοί χορτες για όλη την Αθανασίου και Μαγάλου ΑλεξάνΕλλάδα. Αναμεσα αυτούς, α δαο- δρου
μετοκίνησης με τα Αστικά /supopela κοιμοωμένο cornρο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές των ΥΤΕρασκων Λο.
Ο κάθε αδοαφερόμενος πολίτης μπορεί πλέον με την είσοδό του στην ηλεΜλώντας στον «Πρωνό Τύπο, η
προϊσταμένη της ΔΕύθυνης Δασών
OuevViapepo μενο, για την καλύτεροι εξυπηρέτησκ τους
νης, της Αοης Δημόσιας Υγείας κα Κα υυκής Μουμας, της ΠΕ0pepaadG Ε ότητας Δράμας ος όροφος
γραφΕΟ 322), από 8:00 πμ.6ως καιτην 13:00 μμ (για ixαπώλεια κάρτας), ή στα ΚΕΠ τυ
να προβάλει τις αντιρρήσεας του err'
αυτών, αλλά και να πληροφορηθείσχετιά
αυτό που τονενδια pépe, αναφορκάμε
νίδου, το igaoamepa ότι οπρόο αται για ένα μεγάλο έργο στην
Ελλάδα και που έχει ολοκληρωθεί
ης εκ doex;του και πού βροοντα
Ναμού Δρμας (για aovéωση κάρτας).
Κατά πλειοψηφία ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Ονειρούπολης
Από 4 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου
η «Ονειρούπολη» 2018-19 Της Δράμας
,\| ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
-Προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους 327.542 ευρώ για την φετινή χριστουγεννιάτικη
γιορτή
Του Θανάση Πολυ ένη
θΕρίας, θα μεταμορφυ- ΔΕΚΠΟΤΑ αποφάσισε Νασημειώσουμε εδώ
θούν για ένα μήνα σε ένα κατά πλειοψηφία τον εν- ότι, η 14 Ουρούπολη
ενύ τα έσοδα α ήλθαν
ΠΟ 4 ΔΕΚΕ βρίου,
σας 11
800 eu00
άτως Yhsto κάθε παραμυθένιο σκηνικό προ- δεικτικό προϋπολογισμό 2017-2018, σύμφωνα με Στο μεταξύ, ήδη από
μέχρι και 2 κειμένου να χαρούν παιδιά για την 15η Oepoumon, τον επίσημο απολογισμό Χθες οι εργασίες στησυΤο ποσό που προβλέπο- που κατατοηε στο Δη- τος έχουν ξΕΚοήσει και
και επίσημα πλέον η με. Φυσικά προκαμένου να ται, ανέρχεται στις μοτικό Συμβούλιο Δράμας στα οκά θα δούμε το κέ γάλη χριστουγενάτικη πραυατοποηθεί α τη η 327542 ευρώ μα4 με τον στις 2 Αυγούστου 2018, τρο της πόλης να μεταAOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
κόστισε 390780,21 ευρώ,
μορφώ ετα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
κήπος και η πλατεία ΕλευΔακπιώ Σηβούλιοτης
~ NEO ΙΑΤΡΕΙΟ ~
ΜΠΟΥΣΧΑΝΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Ο Πτολεμαίων 10, Δραμα
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
armehgcoicloud.com
MSc Προγεννητικός έλεγχος-Τοκετός-Αντισύλληψη Δ.Π.Θ
Ανθρώηινη Αναπαραγωγή-Εθνικό & Kan0διστριακό Πανεη!στήμιο Αθηνών
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ανθρώηνης Αναηαραγωγής
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε
Ωράριο λυτουργίας
T. 25210 30000 K. 6994 94 88 55
[email protected]
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π.Δεμιρόπουλος ||
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Πτολεμαίων 10, Δράμα
Δέχεται κατόπιν ραντεΒού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Τηλ: 25210 68242
KIv: 6942 500 852
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
UΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ
στα σαντουιτς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα