Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 01.11.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6154
Οι ποοωθούμενες αλλαγές στο πλαίσιο εναQuov!σης του εθνικού δι αίου με το Κοινοτικό
ΚίνητQα για την επαγγελματική ασφάλιση ζητά η αγορά
«Σώζει» τα κεφάλαια-Μειώνει το ρίσκο
Με «ιταλικό μοντελο 01 χράτικές
νησεις στα χ0XX1να )ανεια
TXE, ΤτΕ και τράπεζες υπό τον Ευκλείδη Τσακαλώτο
ξεκινούν τις διαδικασίες για τη σύσταση της εταιρείας
Asset Protection Scheme. Τι προβλέπει το μοντέλο για
Με τέσσερις
πρωτοβουλίες
μετέχει
τα ομόλογα που θα εκδώσουν οι τράπεζες στις επικείμενες τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων. Το μήνυμα
τραπεζιτών.
Μπαίνουν τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας εταιρείας Asset
Protection Scheme (APS), με στόχο την ταχύτερη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) των τραπεζών, καθώς συστήνεται ομάδα εργασίας, η οποία θα λειτουργεί υπό τον υπουργό ΟικοΜε τέσσε!15 σημαντικές TQe)τοβουλίες μετέχει, φέτος, η
lleQ1φέρεια Αττικής στον κοινωνικό διάλογο του θεσμού
BRAVO 2018, όπως αναφέρεται
νομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και θα συμμετεχουν το Ταμείο σε σχετική ανακοίνωση.
Γιαννακίδης. Η πολιτική
συνοχής πρέπει να λαμβάνει
υποψη τις γεωγραφικές
ιδιαιτερότητες στην ΕΕ
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι
ΣυγκεxQ1μένα, μέσα από την
online ανάδει η
σύσταση της βρίσκεται στα σχαριά, ενώ το υπουργείο Οικονομάτων Βιώσιμης
Ανάπτυξης,
μικων αναμένεται να προσλαβει και συμ 3ουλο-πηγές αναφερουν
ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η BlackRock-, ποοχειμένου να
συγκ εχουμ evos
θεσμός στοχεύει στην επιβρά
βευση των καλύτερον πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται
στηρίξει τη σύσταση της APS
επιχει!ήσεις Δήμους / lleQIqέρειες-Κοινο)νία Πολιτών ανο
φ0Q12ά με την προώθηση της
Βιώσιμης Ανάπτυξης, της
Υπεύθυνης Επιχε1Q ηματικότητας και της Κοινο
υθυνότητας.Η Ψηφοφορία θα
διαρέσει έως την KuQ1ακή 11
Νοεμβρίου 2018 χαι πραγ ονικ
2.2 εκατ. ευρώ
στην Πέριφέρεια Ρεθύμνου
διεύθυνση:
https://bravo.sus
tainablegreece2020.com/gr/o
Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις
παρέμβαση του στην υπονο.
Συνοχής στο Βουκουρέστι, ο υφι!πουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδη
Σύνοδο για την 1
ΈΟΥα που,πολογισμού
2.200.000 ευρώ τα οποία θα
εκτελεστούν στην Περ4εοπτώσεις στο φαράγγι Κουοταλιώτη», προϋπολογισμο
1.200.000 ευρώ. Σύμφωνα
τα στελέχη της Πε04 έρειας,
Όπως υπογράμμισε ο υφυπουργός, η πολιτική συνοχής
αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα που
συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την πραγ
ματική σύγκλιση μεταξύ όλον, των ευρωπαϊκών περιφε
ειών. Συνιστά, επίσης, την κύρια επενδυτική πολιτική της
Ε.Ε. με σημαντικές και μαχ00πρόθεσμες ορατές επι
κούς πόρους υπεγράφι σαν καθώς και οι απαιτούμενες
από τον περιφερειάρχη περιβαλλοντικές εγκρίσεις
κοίτης, Σταύρο Αρναου- και μετά την έγκριση του
τάκη, όπως μεταδίδει το σχεδίου δράσης, θα αχολοAIIE
Ελλάδος, . Δομή υποστή!ιξης
οράσεων ΧΟινωνυχής συνοχής
και αναπτυξιακής παρέμβασης
SOCIAL NETWORK ATTIKI
Συμμαχία Πολιτειών και lleQ
ιφερειών (States & Regions
Alliance - The Climate Group)
10 πρωτο αφορα στο εργο