Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

20oC, 12:00

25oC, 20:00

19oC - Υγρασία 40%-74% - Άνεμοι: ΝΑ-ΒΔ 2-1 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:08 - Δύση ηλίου: 17:38

€0.80

Ôï ñåôóéôáôßâï ìéáò ôåëåôÞò

Εάν ερχόταν αυτή, κι όχι την προηγούμενη Κυριακή, στην Κέρκυρα, ο Ιταλός πρόεδρος Σ. Ματαρέλα, θα συναπαντιόταν με την εκδήλωση μνήμης για
την πρώτη, ελληνική, αντιστασιακή πράξη κατά της ιταλικής κατοχής, το 1941. Κι όπως θυμούνται οι λιγοστοί, που απέμειναν εκείνης της γενιάς Κερκυραίων μαθητών, η αντίδραση είχε ως ειδική αιτία την απόπειρα των κατοχικών δυνάμεων να εξιταλίσουν το σύστημα παιδείας στα Επτάνησα. Εθνική υστεροβουλία που εκδηλώθηκε σ’έναν παγκόσμιο πόλεμο, που έγινε άλλωστε για να «λύσει» όσα δεν πρόλαβε ο πρώτος ευρωπαϊκός «εμφύλιος». Ίσως θάπρεπε να τον προτρέψουν ν’ αφήσει ένα μόνο λουλούδι εκεί, στη μνήμη του Κερκυραίου τυπογράφου Ιωσήφ Βεντούρα, που μαρτύρησε στα χέρια των Καραμπινιέρων (1942) χωρίς να «δώσει» τους άλλους του παράνομου, αντιστασιακού Τύπου. 3>>

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4758

ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΦΑΝΑΡΙ & ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ, ΤΩΡΑ ΒΡΕΧΕΙ ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΟ ΛΙΣΤΟΝ

Ìáò Ýðåóå ï ïõñáíüò óôï êåöÜëé!
Το στερεότυπο,
«είχαν άγιο όσοι...»,
ταιριάζει γάντι στην
περίπτωση!
ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δίπλωμα… Survivor θα απαιτείται, οσονούπω,
έτσι που πάει το πράμα, για να
κάνεις τη βόλτα σου σε πλατεία και Λιστόν! Πρόσφατα, ήταν
τα δέντρα, «στο Μαίτλαντ» που
‘πεσαν (προκαλώντας υλικές ζημιές σε Ι.Χ.). Πιο πρόσφατα, το
βενετσιάνικο φανάρι, που τσακίστηκε. Ώσπου χθες, κάτω και
οι σοβάδες! Το (νέο) περιστατικό συνέβη στο ίδιο, σχεδόν, σημείο που «ξεκόλλησε», προ εβδομάδων, το φανάρι: στο ύψος των «αψίδων» του Λιστόν.
Όταν ένα κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε...
Σελίδα 5

>>

ÅéóÝðñáîáí
êáôáíüçóç
êáé óõìðÜèåéá ¸íá ÷ñüíïò áð' ôï Üóìá áóìÜôùí
ïé äéêáéïý÷ïé
ôïõ áíèñþðéíïõ ìåãáëåßïõ 7>>
ôùí åñãáôéêþí
êáôïéêéþí
óôïí Áç ÃéÜííç
4>>

Óôï Åñãáôéêü
ÊÝíôñï,
ôï ÓÜââáôï,
ï Ãáâñüãëïõ,
ãéá ôï... íÝï
Ëýêåéï! 9>>

Ôï 5ï ÃÅË
«áíáâéþíåé»
ôï èñõëéêü
Ðñùôïêýñéá
êï ôïõ ‘41 >>
11

Ôç íßêç ðñüêñéóç øÜ÷íåé
ï ÁÏÊÊ êüíôñá
óôçí ÎÜíèç 15>>

2450 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα απ’ το λιμάνι
Aida Blu: 10:00 - 20:00 ÅðéâÜôåò: 2.450



Τελευταία νέα από την εφημερίδα