Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος!
Αμβροσίου
αχολιάζει
Θέλουμε λίγα
απο τους Πολλούς
και όχι πολλά
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ.3
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4224-ΕΤΟΣ 150
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
κατάσχουν και επιδοτήσεις!
. Μόνο στους αγρότες
δεν καταλήγουν οι επι.
δοτησεις λέει ο Συνήγο.
ρος του Πολίτη
Όσον αφορά τις αγροτικές επιδοτησεις τονίζεται ότι: «παρά την
κατηγορηματική διαβεβαίωση του ενωσιακού
δικαίου ότι καταβάλλονται στο ακέραιο στους
δικαιούχους, καταλήνουν σε πλείστες περιπτώσεις να μην φθάνουν
στα χερια των ανροτων
οφειλετών του δημοσίου,
λόγω μη θέσπισης ρητης
διάταξης
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες
σύνδεσης Εναντησημετουςεργαζομενους !
Με το φ.α. 1 1
των Ιερών
Ναών της
Ιεράς
Μητρόπολης Θεσσα- 1
λιώτιδος και ult
Φαναριοφερσάλων
τομέα
Καρδίτσας i
ποίησε η
διευθύντρια
του ΕΚΑΒ
Λάρισας
Σελ. 4
Σελ.7
Ζητούνται υπάλληλοι από Την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων
3ον Αιαφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, n ar1οφοίτους IEKKAn.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠουδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
lov Υπάλληλο γραφείου με ννώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιΔικτύωσης.
στών με νιώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την