Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σελήνης τΕλ τέταρτο Ανατολή ηλίου 6.49. Δύσις 528.
τού Μανοίη Κοττάκη
KOT MAI veo gara pou νάμο Χημ Emiman HE ,
Ο Στανοος, οι εικόνες, 000KOG
στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ
δημο «nevbe-Yo τό λουκέτο στον τηλε0mκό σταθμό Moga, φυσκά καί ή οκέψη μου είναι
δίπλα τους συνοδεΑ ους uou nou Exaoav tic
Συνταγματική αναθεώρησις διχασμού Όχι έτου. Χ. Τσίποα!
τόν τέως ΔΟΛ ai τόν "myooo» ουγκροτουσε
Οτήν rtpanat1κότητα ένα μεγάλο έξωθεσμικό
the άργάνωσης at τρεις φάσεις. Η πρώτη, cTd
mptu ς too Συνταγματος tporavou wai TOhar.exer άκούστηκε ο
Ενταξη στην ΟΝΕ έκεί διαφημίαΤΤΙΝΕ tri
τήν άνοδο της
κυΐτήν,culipomi
στην χώρα Μέ έξυπνο τρόπο, ομολονουυέν ως
Πρώτο μέ τόν ηόλεμο ΠΟύ κηουξ ε στον βασικό
Οικαταδότες Τσάμηδες
Φ00ων δενδροκομία
Ane Vormono X Mari ime * ο
τη δέουκτακ nud trilivas άλλη tp alΕύτελισμός τ elle e eu
τού Προέδρου
και ό αλβανικός έθνι
ισμός
Προφητική ομιλία Παυλόπουλου στην Παράμυθιάoe rumahooth 1min kplp B a
ΠΕΝΝΕΣ
το ίδιο της τό συμφέρον αλλ
καί τον σκοη w
1970 ώ5 ΤΟ 2014. Teoτην χαριστικη βολή μέ σφαιρα
τήν μετάβαση"Ελληνος impooe
ΕΚΤρ ώτης όφελοντελεί ο ασχετους mno to tin nno doe oone esa ν
«Μπλάχο» Τράμπ στην
αυτόματη υπηκοότητα
στην Τράπεζα Πειραιώς
Αξίζει νά διαβάσετε
Στήν Κύπρο, αυτές τις μέρες
«Αγιος Δημήτριος