Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9657 . ETO! 340 . TIMH 1.5 Ευρώ- ΙΑΒΒΑΤΟ 27-ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 20% ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΕΤΤΑΣΑΝ ΤΑ 6.000 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
EUROSTAT
Πρώτοι
οι Αλβανοί σε
άδειες διαμονής
στην Ελλάδα
Σελ 5
Σε 5.967 ανήλθαν Τρ
τακουσματα λοιμ
Σχετά με
σία. σαλμονέλλωση, io
δων νοσημάτων
venoxi ότητα για έλο οδη νοσήματα ελονο.
μηνιγγίτιδα, βακτηριακή μηνιγγί.
ωρα, έναντι 4.951 κρουσμάτων που παρατηρήθηκαν Το
ς αύξηση 20,5%,
τιδα,ηπαΤΤΙδα Α και φυματίωση), καθώς και
την ιλαρά. Τα οποία εμφανίζουν πάνω από 1
με τα στοιΣυμφωνα με τα ΝΟ ποιχημοσιοποιησε η ΕΛΣΤΑΤ
ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΟΚΙ ΑΣΙΑ
Με "κο να
φτερά"
η Μέρκελ
στις εκλογές
στην Έσση
ίδια στοιχεία. Το 2017 επανεμφανίστηκαν
ντα και νοσηλευθέντα κρούσματα το 2017, διαπιστώνεται όη
σ οριακά επ ε ωμένα κρου ματα Της 10 7 Eva seca a
κατά 3,5% (από 2.622 σε 2.530) συγκριτικά με το 2016.
το ερισσοτερο κρ υο οτα αρατηρ λοκατον AU OUT.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΣΕΕ
Φθινοπωρινές εκπτώσεις
από την 1η Νοεμβρίου
ΕΚΠΤΩΣΕΙ
Σελ.6
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 78 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΩΣ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΙΟΠ
Ασυκό iwos"
η εικαστικη
έκθεση του
Μάρκου Καμπάνη
Την-επέτεΐ0. 1ου,OKI
ΙΣΩΣ ΠΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ
Μια ώρα Πίσω
τα ρολόγια την Κυριακή
Σελ. 8
Σελ 2