Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ YnAOPOY
Ap.di Mou 675 www agronewsgr
agrenda@agrorewsy
Σάββατο 20 & Kupaili 21 ΟΚΤί ppiou 2018
Kab. 7744
[SSN 22419446
Tur, 2 Kuou.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Η αγρότισσα ξέρει
τι εστί Πολιτευτής
Με το αζυωτο για τει κοίματοοι
Ο γεωΠονάκος που
έγινε Παράγοντας
Ένα με τη μηχαν onopea έχει γνει
Lndps ounpd 222222
ο αντιηρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ
Απλήρωτοι
γιατί το θέλει
το συνδικάτο
του ΟΣΔΕ
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πληρώνει μόνο τον μηχανογράφο
GROWTH
OKns Ενίσχυσης και Τυρα, Πίθανοτερη μέρα Πληρο Sins είναι η TpEtn. Ta
τεον ότι μια σο11pn Περαπέρω ΚΟ
TEpnon, δημιουργεί πρόβλημα
ροστηκαν. Τα χρήματα Είναι εκε, οι
σα από τα κοινουκά ταμεία. Δημι.
κλίκο Yipto ano Το ΟΣΔΕ διατηρεί
noio' non
είναι στο κκόκκινο»-σελ 6
Στη μελισσοκομία
όλα είναι ανοιχτά
Την επικουρικότητα
καταπίνει Κασίμης
otnv untpatio "δουλεύει.
,αλυσίδα στον κλάδο της
χανεται η Προστι εμενη αξία
αγρο ιατρο ice 2 aio Eva
3 pon aturan ota 19 nap
arounou n vooinood 26,
νέο συμβόλαιο. σελ. 27-30
ΣΑΒΒΑΤΟ Τ Αρπμαυ μεγαλ.rcpaopou KEipaλληνίας |
Mivux100C, Εβδ. 42n
HAIOE: Ανατολη 07:38 . Διία! 18:41
ΣΕΛΗΝΗ: 12 ngitpaw
ΚΑΙΡΟΣ: Aiep'ος