Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Lipporro 20-higuari, 21
Αριθμ. Φύλ. 41183 l'Ετος 1420v
Tuan 1 ,50 (μέ τήν προσφορά 4,
Αρτεμίου μεναλομ. Γεραουου
oiou T00 έν Κεφαλληνία
συλλογικής μοιράς,
τού Μανώλη Κοττάκη
Laktn 12 ήμερών 1 Ανατολή ήλίου 7 38, auon 641
Ανατολικής Μεσογείου θύ καταλάβΕ! Kai σοacea ceno pico (eon
NIM), ήσουν άνοι το βιβλίο!
κρατα
pea! Μά καλά δέν καταλαβαίνουμε ότα
Θητεία μέ ήμερομηνία ληξεως στο ΥΠΕΕ-Άντεπίθεσις του «Πράττω»
άνθρωηας Είχε καί χει μΕναλη αγωνία.
Mé την Κύπρο μοΟ ΕΧουμε στρατηγικό βάθος
frunur τάν καφέ μας έκείνη τήν ήμερα rtpapanμελαγχολικός.npo Αημοpointin Atoi aavt tkour
movati uEwinrpre
στο τ
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
«Εμείς οι δύο»
στο μι
ΟΟσκόπιο των Άοχών
Επιχειοήσεις και φυσικά πρόσυστα στην «τουπίδα
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ έβδομοδα tywe στην aiBour
Επιμελητηρίου Αθηνών napouaia- | ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΙΊΟύνέλε.
λογοτεχν συγγραφε ν δημοσιογράφων
ndi utnim poo oni rtog Et
on sagopa daex une 000
avoir u Arapi pio aus
δεν έχει «Taipi».aum E va f δική μου κριτικ
zBver&ονυχνοτικο περιου 150
rts; put Dam koyup lumHJV Kui
ΤΟ Μουσείο Μπενάκητιμά τονΆγγ. Δεληβ0001
Ένα βιβλίο
| |dtormiorop'κή
Mac θήκη
Ετοιμη να Χαταλάβει
το Κοσσυφοπέδιο ή Σερβία
ou piva uvativa ducano
on ave
φει γιά μένα μεσα στό χρονογράφημα του.
δες τού βιαίου του np0ΚΕιμένου νά tiς διαβάκαί τοϋ eina: *Πρέπει νά τό συνεχίΑξίζει νά διαβάσετε
Περί έναλίων ταξιτζήδονόλογος
πόλεμος