Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9650 . ΕΤΟΣ 340 . ΤΙΜΗ 1 € . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 631,88 μονάδες
Πτώση 0,82%
ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΥ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στις αγορές\συντάξεις
Και αντ!μέτρα
Στάσεις εργασίας
στο Μετρό
την Παρασκευή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΥ
Σελ. 5
KIEBO
Καμία εΠιλογί
Κόντρα πάνω
απο τα μυστικα
κονδύλια
Η Ουκρανία Παραχώρησε στο
Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης
Δεν υπίρξε zmnμα να επίλΕΕει ο πρωθυυπουργό Εξωτεριιών και τον υπουργο Άμυνας, δη λωσε ο
γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος
Σκουρλετης, ο onofoS τόνισε ότι επίσης
Πως θεωρεί ότι υπάρχει "Πλεισφηφία εμπικυβέρνηΠουργός ανάμεσα στον
στοσύνης απέναντι στη σημερινη
Σελ. 8
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Σκουρλετης υπογράμμισε: "Δεν Βρισκόμαστε μπροστά σε
μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή ότι ο Πρωθυουργός επέλεξε να μείνει ο κ. Καμμένος
Σελ. 2
έναντι του κ. Κοτζιά".
KIN.ΑΛ
Για ην κίνηση του υπουργού Εξωτερικών
σημείωσε "θα κατανοούσα τους λόγους ης
παραίτσης τον κ. Κοτζιά εάν υπήρχαν κύΠοια σημάδια αλλανής στάσης ano mv κιβέρνηση στη Συμφωνία των Πρεσιών.
Εδώ συμβαίνει ακριβώς το αν ίθετο. Το νεγονός on ο Πρωθυπουργός δηλώνει μετά
την napamon o "Ga αναλάθω ενώ ο ίδιος
το υπουργείο Εξωτερικών, με πρωτο στόχο
να φέρω σε πέρας m συμφωνία", δείχνει
δεν υπάρχει μια τέτοιου είδους Προσένιση. Σε καμία περίπτωση δεν επιλέχθηκε
η εγκατάλει pn ης nonmKNS στο Μακεδονικό, χάριν του κ. Καμμένου. Το ανάθετο.
Ο Πρωθυπουργός
να απαντησει Τ
έγινε στο υπουργικό
συμβούλιο
OLOMOVIGLO προσληψης
δικαστικών υπαλλήλων
έστειλε μίνυμα τουλά αστον σε δυο αποδέκτες, λέγοντας παρά τον σεβασμό σε
επιμέρους απόΨεις-οι οΠοίες έχει φανεί
ότι στον δικό μας τον χώρο μπορεί Kano.
ος να τις καταθέτει και δημόσια. Πρέπει να
γνωρίζουμε όλοι τα όρια της κυβερνmuxic
Πολιτικής και να τα σεβόμαστε", υπογράμμισε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
Σελ 2
Σελ 4
Ο λογικός