Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
διαφωνουμε
ΠρμαΟ μαης on epom ova mi
«Φρένο» άπό Παυλόπουλο
teouou
ην πατρίδα μας χώρα ταπεινός αντί.
Γιά τό Σύνταγμα-Κίνδυνος όλοκληρωτισμού-Αντίθετος μέ τήν Προεδρική Δημοκρατία
μά την
ΡΙΖΑ κατατείνει προς Ίνυ λα.
φία.Exowdgétic:
naoo οση καί τήν ψυχοσύνθεση των λαών
θεσμικών άντιβάουν καί τήν ευχέοεα τής noουνεννόησης nden σαφώς υπέρ της
βέρνησ,01
κατελύθη το κουτος
σέ ΑΕΙ-ΕΛΑΣ.
Αναρχικοί έχουν έπιβάλει παντού τον δικό τους νόμο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
MERE,
no. Παρά τή Συνόδω ύπόρχεί τό Κληρικολα κό
βουλευτικό ρόλο. Méoa oe 25 χρόν atKT00 μ'Η ποώτη γυναίκα
πρόεδρος του ΣτΕ
mpo τον Tipawontp.καλλής καθεδρικός νοός
ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ, Y
nou λείτουργοΟν κους καί οι μονές, όσες δό.
θηκαν Εως τώρα στην Εκκλησία. .16puerKqvnoΑκαδημία, τό Πανεπιστήμιον "Λόγος», μιά
ρέτος συμπληρωσε είκοσι χρόνια Atitoupiac.
τηχητικ σχολεία, έκδίδονται έφημερίδα και
txrincemc
Τής ημέρας
AEiet νά διαβάσετε
" um" aptivo
llaevu tuptdoi
Οί τέχνεςχρειάζονται βοήθεια καί στήριξη