Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Αδιαφορία ΗΠΑ
na Bom T4 Ogou ν Ανοδι ΜΚΟ μαρ3 Δεμο euor.
Παρασ εν zuhr f giou 2 18
| Apreu Φόλ 41176 rEto:1420v i T
για το ονομα
Παρασκευή 120hrefigiou 2018
ANeon41 1761 Ero
τού Μανώλη Κοττάκη
TOOryOUPr00Αμυνας Πάνου Καμμένου ή βαλomtid dem pana on ouprE
έν άγνοια του Νίκου Κοτζιά
Υηάρχουν όμως άκόίη δύο παραλλαγές στο
ιδέα τον ΗΠΑ τό Plan B-Plan A: ζητημα έΟμηνείας τον Πρεστών από Παυλόπουλο
Αμερικανό ηρεσβευτή στην Αθήνα ΤΖΕΦΦΡυ
νωνία μέ τόν κ. Καμμένο άπό τό 2001 καί μετά
Πρώτο έρώτημα: Ποιόν ωφελεί βοιά καί
tou Até tor tuongew"lo"Εκτος δυος.imo τό σχάδο
δτι ή γλ.Rona Tang 11nnaie,
φαίνεται r's ουν ντηση μέ τόν Μάτι: (Kapnaζητούν συγγνώμη για να
γλυτώσουν τις άποζημιώσεις
Trivliaep: Δεν θα ξεχάσουμε την ήθική ένοχη
ΤΟ ΣΑ
ΒΑΤΟ 1 3.1() ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
θερινοί στοχασμοί
ΟΤΕ taapeamron Kay akon odi Οι
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1917
άνθρωηοι Ελεγαν στη Λακωνία: «Αγιος που
λόγο στη σχεση λαο καί e
poooa κυβερνηση ό λαός υος Οδωσε ηολλα καί
Συνέχεια omjvad.3
νές μακρινές έκλογές νά μήν είσηάξει ούτε
λιβάνι ούτε κερί. Αλλά μnopei eionpdEEL
όταν Εχεις νά κάνεις μέ έναν έρίμουρλο λαό
ivt ς μέ έναν νά τά e
pdfnd
την Ρωμη να συμμ00φωθει
άαφαλιστιχών οφειλών
ro Ain
mros los καί Νατο 90%
Αξίζει νά διαβάσετε
Όποιος δεν μας κάνει, είναι «άκροδεξιός»
Tp pri πυ 2050 d Maddo
OBS TO
Ιστοοικά ντοκουμέντα
σετό 46% στό uTpbd
στήν Απελευθέρωση | ου.mo broa wonro- ootp:thip